Afzegging overleggen i.v.m. coronavirus

Beste (kader)leden,

Het hoofdbestuur van Justitievakbond Juvox heeft de ontwikkelingen en adviezen rondom de verspreiding van het Coronavirus op de voet gevolgd.

In het kader daarvan nemen ook wij onze verantwoordelijkheid om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit houdt in dat tot nader order alle bijeenkomsten, te weten alle geplande jaarlijkse ledenvergaderingen van de secties, AO’s, IO’s, buitengewone ledenraad, en overige reeds geplande vergaderingen en/of bijeenkomsten worden gecanceld voor zover dit nog niet al is gedaan. Alle genoemde vergaderingen en/of bijeenkomsten zullen dus niet doorgaan.

Indien er kosten zijn gemaakt ter voorbereiding van de genoemde vergaderingen en/of bijeenkomsten dan kunnen deze gedeclareerd worden bij Frank Bos, waarnemend penningmeester. Na goedkeuring van de declaratie zullen de reeds gemaakte kosten worden uitgekeerd.

Wij begrijpen de eventuele teleurstelling, maar gezien de situatie is dit een noodzakelijk te nemen besluit. Indien het hoofdbestuur het weer verantwoord acht om vergaderingen en/of bijeenkomsten doorgang te laten vinden, zullen wij jullie daarvan op de hoogte stellen.

Helaas kunnen wij nog geen mailings verenigingsbreed verspreiden en/of op de website plaatsen. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Derhalve hierbij het verzoek jullie leden van dit besluit op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet, Het hoofdbestuur

Meer nieuws

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws!

In deze uitgave: Vakbondscontributie; laat geen geld liggen! Verduurzaming en declareren Ontwikkelingen DC Zeist/Rotterdam en PI Nieuwegein Update vanuit de Raad voor de Rechtspraak

Sprakeloos…

Wij zijn sprakeloos.De hulpverleners, nu slachtoffers. Voor dit verlies zijn geen woorden. Wij wensen familie en nabestaanden van onze collega veel sterkte met dit immense

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws

Nieuwe verlofregeling of toch behoud van de PAS? De RVU-regeling Verduurzaming van jouw woning Stijgende prijzen Brief aan de MP – Coalitie voor Veiligheid

Doei oud! Hoi nieuw!

NIEUWSBRIEF PENSIOEN SEPTEMBER 2022 Toch nog een regeling vervroegd uittreden! Noodzaak pensioenhervorming? Lezersrubriek Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor Bedrag ineens Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan van start

DRINGENDE OPROEP: VEILIGHEID, JUIST NU!

Coalitie voor Veiligheid (CvV) wijst de minister-president op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. In de brief wijzen de bij de coalitie betrokken