Afzegging overleggen i.v.m. coronavirus

Beste (kader)leden,

Het hoofdbestuur van Justitievakbond Juvox heeft de ontwikkelingen en adviezen rondom de verspreiding van het Coronavirus op de voet gevolgd.

In het kader daarvan nemen ook wij onze verantwoordelijkheid om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit houdt in dat tot nader order alle bijeenkomsten, te weten alle geplande jaarlijkse ledenvergaderingen van de secties, AO’s, IO’s, buitengewone ledenraad, en overige reeds geplande vergaderingen en/of bijeenkomsten worden gecanceld voor zover dit nog niet al is gedaan. Alle genoemde vergaderingen en/of bijeenkomsten zullen dus niet doorgaan.

Indien er kosten zijn gemaakt ter voorbereiding van de genoemde vergaderingen en/of bijeenkomsten dan kunnen deze gedeclareerd worden bij Frank Bos, waarnemend penningmeester. Na goedkeuring van de declaratie zullen de reeds gemaakte kosten worden uitgekeerd.

Wij begrijpen de eventuele teleurstelling, maar gezien de situatie is dit een noodzakelijk te nemen besluit. Indien het hoofdbestuur het weer verantwoord acht om vergaderingen en/of bijeenkomsten doorgang te laten vinden, zullen wij jullie daarvan op de hoogte stellen.

Helaas kunnen wij nog geen mailings verenigingsbreed verspreiden en/of op de website plaatsen. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Derhalve hierbij het verzoek jullie leden van dit besluit op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet, Het hoofdbestuur

Meer nieuws

Geen onderhandelingsresultaat cao Rijk

De coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk de rijkssector is voor Nederland. Werknemers bij het Rijk verdienen waardering! Niet alleen in woorden, maar ook financieel. In

Update onderhandelingen CAO rijk

Beste leden, Helaas is er nog geen cao-resultaat De vier centrales, waaronder de AC Rijksvakbonden, hebben de afgelopen weken met de werkgever gesproken over de