Update onderhandelingen CAO rijk

Beste leden,

Helaas is er nog geen cao-resultaat

De vier centrales, waaronder de AC Rijksvakbonden, hebben de afgelopen weken met de werkgever gesproken over de nieuwe cao Rijk. De huidige cao loopt af op 1 juli aanstaande.

Het zijn bijzondere tijden. De vier centrales en de werkgever willen daarom een korte, eenvoudige cao. De onderhandelingen over het loon verlopen echter stroef. Daarom is er vóór 1 juli nog geen onderhandelingsresultaat. 

Maandag 6 juli aanstaande onderhandelen we weer verder. Dan weten we of we snel tot een onderhandelingsresultaat kunnen komen.

De vier centrales,

Namens de AC Rijksvakbonden,

Met vriendelijke groet,

Marcel Smit

mr. M.N.J. Smit | voorzitter Justitievakbond Juvox | Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20  DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA  DEN HAAG |

06-55414368 | tijdelijk: mr.m.n.j.smit@hotmail.com ! @MarcelSmitJuvox | www.juvox.nl

Meer nieuws

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws!

In deze uitgave: Vakbondscontributie; laat geen geld liggen! Verduurzaming en declareren Ontwikkelingen DC Zeist/Rotterdam en PI Nieuwegein Update vanuit de Raad voor de Rechtspraak

Sprakeloos…

Wij zijn sprakeloos.De hulpverleners, nu slachtoffers. Voor dit verlies zijn geen woorden. Wij wensen familie en nabestaanden van onze collega veel sterkte met dit immense

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws

Nieuwe verlofregeling of toch behoud van de PAS? De RVU-regeling Verduurzaming van jouw woning Stijgende prijzen Brief aan de MP – Coalitie voor Veiligheid

Doei oud! Hoi nieuw!

NIEUWSBRIEF PENSIOEN SEPTEMBER 2022 Toch nog een regeling vervroegd uittreden! Noodzaak pensioenhervorming? Lezersrubriek Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor Bedrag ineens Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan van start

DRINGENDE OPROEP: VEILIGHEID, JUIST NU!

Coalitie voor Veiligheid (CvV) wijst de minister-president op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. In de brief wijzen de bij de coalitie betrokken