Update onderhandelingen CAO rijk

Beste leden,

Helaas is er nog geen cao-resultaat

De vier centrales, waaronder de AC Rijksvakbonden, hebben de afgelopen weken met de werkgever gesproken over de nieuwe cao Rijk. De huidige cao loopt af op 1 juli aanstaande.

Het zijn bijzondere tijden. De vier centrales en de werkgever willen daarom een korte, eenvoudige cao. De onderhandelingen over het loon verlopen echter stroef. Daarom is er vóór 1 juli nog geen onderhandelingsresultaat. 

Maandag 6 juli aanstaande onderhandelen we weer verder. Dan weten we of we snel tot een onderhandelingsresultaat kunnen komen.

De vier centrales,

Namens de AC Rijksvakbonden,

Met vriendelijke groet,

Marcel Smit

mr. M.N.J. Smit | voorzitter Justitievakbond Juvox | Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20  DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA  DEN HAAG |

06-55414368 | tijdelijk: mr.m.n.j.smit@hotmail.com ! @MarcelSmitJuvox | www.juvox.nl

Meer nieuws

Onderhandelingsakkoord cao Rijk

90% van de leden stemt ‘voor’ het onderhandelingsresultaat ___Onderhandelingsakkoord___ cao Rijk De AC onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao Rijk. De afgelopen

Justitievakbond Juvox, rapport feitenonderzoek

Niet-integer, zelfverrijking, intimidatie. Enkele voorbeelden van verwijten van melders aan het adres van enkele (voormalig) bestuursleden van Justitievakbond Juvox.Deze verwijten heeft het Ministerie van Justitie