Geen onderhandelingsresultaat cao Rijk

De coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk de rijkssector is voor Nederland. Werknemers bij het Rijk verdienen waardering! Niet alleen in woorden, maar ook financieel.

In deze financiële waardering schiet de werkgever ernstig te kort. Verder dan 0,7% bruto loonsverhoging voor een half jaar (1 juli 2020 – 31 december 2020) en een eenmalige bruto uitkering van € 225,- komt de werkgever in zijn eindbod niet.

Het is dus niet gelukt om een nieuwe cao af te spreken. Direct na de vakantieperiode praten we verder met onze leden over het vervolgtraject.

Reacties van leden en niet-leden werkzaam binnen Justitie en Veiligheid zijn van harte welkom en kunnen worden verzonden naar voorzitter@juvox.nl.

Hieronder vind je de bijlage met alle andere cao-onderwerpen!

Meer nieuws

Onderhandelingsakkoord cao Rijk

90% van de leden stemt ‘voor’ het onderhandelingsresultaat ___Onderhandelingsakkoord___ cao Rijk De AC onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao Rijk. De afgelopen

Justitievakbond Juvox, rapport feitenonderzoek

Niet-integer, zelfverrijking, intimidatie. Enkele voorbeelden van verwijten van melders aan het adres van enkele (voormalig) bestuursleden van Justitievakbond Juvox.Deze verwijten heeft het Ministerie van Justitie