Aanpassing loonheffing bij uitbetaling Individueel Keuzebudget (IKB)

De Belastingdienst heeft P-Direkt nadere uitleg gegeven op welke wijze de tabeltoepassing voor inhouding van loonheffing moet plaatsvinden bij de uitbetaling van het IKB-budget. Wat dat betekent leest u in dit nieuwsbericht.

Situatie vanaf 1 januari 2020
Bij de uitbetaling van IKB-budget hield P-Direkt in een aantal situaties loonheffing in op grond van de tabel bijzondere beloningen terwijl de maandtabel kon worden toegepast. In die situaties was de inhouding van loonheffing op de uitbetaling van het IKB-budget in de eerste maanden van 2020 te hoog. Een aantal medewerkers heeft hierdoor een relatief gering bedrag netto minder aan IKB-budget uitbetaald gekregen. Dit kon in de volgende situaties:

  • U koos vóór 13 januari 2020 voor maandelijkse uitbetaling in gelijke delen van het hele IKB-budget. In die situatie is de maandtabel van toepassing. Als u daarna uw oorspronkelijke keuze tot uitbetaling van het IKB-budget wijzigde werd de tabel bijzondere beloningen toegepast op de uitbetaling, ook wanneer de uitbetaling van uw IKB-budget in 1 of meer maanden lager of gelijk was aan de maandelijkse opbouw.
  • U heeft in de afgelopen periode 1 of meer keren IKB-budget gelijk aan of minder dan uw maandelijkse opbouw laten uitbetalen. 

Correctie over de periode tot juli 2020
P-Direkt corrigeert bij de salarisbetaling in juli de in voorkomende gevallen in het eerste halfjaar van 2020 te veel ingehouden loonheffing, zodat de inhouding zoveel mogelijk aansluit bij de uiteindelijk verschuldigde bedragen in de inkomstenbelasting. Mocht blijken dat uiteindelijk alsnog te veel is ingehouden, dan kunt u de te veel ingehouden loonheffing via de aangifte inkomstenbelasting terugkrijgen van de Belastingdienst. 

Situatie vanaf 1 juli 2020
P-Direkt past vanaf 1 juli 2020 de volgende methode toe: 

  • Laat u de maandelijkse reservering van uw IKB-budget helemaal of gedeeltelijk uitbetalen? Dan geldt de maandtabel. Dit betekent in het algemeen dat er minder loonheffing wordt ingehouden en u dus netto meer overhoudt van deze uitbetalingen.
  • Laat u meer dan de maandelijkse opbouw van uw IKB-budget dus ook IKB-budget dat is opgebouwd in eerdere maanden uitbetalen? Dan geldt voor het hele bedrag van de uitbetaling de tabel bijzondere beloningen.

Voorbeeld:
Uw IKB-budget is 500 euro per maand. Laat u een bedrag van 500 euro of minder uitbetalen? Dan geldt de maandtabel. Laat u een bedrag van 501 euro of meer uitbetalen? Dan geldt voor het hele bedrag de tabel bijzondere beloningen. 

Het toepassen van deze methode heeft voor u geen gevolgen voor fiscaal vriendelijke doelen zoals de fiets, bedrijfsfitness en vakbondscontributie.

Meer nieuws

Onderhandelingsakkoord cao Rijk

90% van de leden stemt ‘voor’ het onderhandelingsresultaat ___Onderhandelingsakkoord___ cao Rijk De AC onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao Rijk. De afgelopen

Justitievakbond Juvox, rapport feitenonderzoek

Niet-integer, zelfverrijking, intimidatie. Enkele voorbeelden van verwijten van melders aan het adres van enkele (voormalig) bestuursleden van Justitievakbond Juvox.Deze verwijten heeft het Ministerie van Justitie