Wettelijke vakantie-uren 2019 komen te vervallen op 1 januari 2021

Wettelijke vakantie-uren uit 2019 vervallen De wettelijke vakantie-uren van 2019 vervallen op 1 januari 2021 als je deze niet in 2020 opneemt. Is het door dienstbelang of langdurige ziekte niet mogelijk om vakantie-uren op te nemen? Dan kan je deze uren mee te nemen naar het volgende jaar.

Wil je de geldigheidsduur van de vakantie-uren uit 2019 verlengen? Dan vraag je aan uw manager om een opdracht naar P-Direkt te sturen. De manager stuurt de opdracht via een e-mail naar P-Direkt via de e-mailknop in het P-Direktportaal.

In de e-mail voegt de manager een schriftelijke en ondertekende brief toe als bijlage. Deze brief:
•    is aan jouw gericht;
•    vermeldt de reden;
•    geeft toestemming voor het aantal mee te nemen uren.
De wettelijke vervaltermijn van 2 jaar wijzigt hierdoor naar 5 jaar. De einddatum van de vakantie-uren uit 2019 wijzigt in 31 december 2024.

Indienen van een opdracht kan vanaf 14 december 2020. Na 2 januari 2021 verwerkt P-Direkt deze opdracht in het verlofoverzicht.


Let op! Overhevelen van wettelijke vakantie-uren uit 2019 naar IKB-spaarverlof is niet mogelijk. Dit geldt ook voor wettelijke vakantie-uren van volgende jaren.

Meer nieuws

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws!

In deze uitgave: Vakbondscontributie; laat geen geld liggen! Verduurzaming en declareren Ontwikkelingen DC Zeist/Rotterdam en PI Nieuwegein Update vanuit de Raad voor de Rechtspraak

Sprakeloos…

Wij zijn sprakeloos.De hulpverleners, nu slachtoffers. Voor dit verlies zijn geen woorden. Wij wensen familie en nabestaanden van onze collega veel sterkte met dit immense

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws

Nieuwe verlofregeling of toch behoud van de PAS? De RVU-regeling Verduurzaming van jouw woning Stijgende prijzen Brief aan de MP – Coalitie voor Veiligheid

Doei oud! Hoi nieuw!

NIEUWSBRIEF PENSIOEN SEPTEMBER 2022 Toch nog een regeling vervroegd uittreden! Noodzaak pensioenhervorming? Lezersrubriek Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor Bedrag ineens Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan van start

DRINGENDE OPROEP: VEILIGHEID, JUIST NU!

Coalitie voor Veiligheid (CvV) wijst de minister-president op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. In de brief wijzen de bij de coalitie betrokken