Wettelijke vakantie-uren 2019 komen te vervallen op 1 januari 2021

Wettelijke vakantie-uren uit 2019 vervallen De wettelijke vakantie-uren van 2019 vervallen op 1 januari 2021 als je deze niet in 2020 opneemt. Is het door dienstbelang of langdurige ziekte niet mogelijk om vakantie-uren op te nemen? Dan kan je deze uren mee te nemen naar het volgende jaar.

Wil je de geldigheidsduur van de vakantie-uren uit 2019 verlengen? Dan vraag je aan uw manager om een opdracht naar P-Direkt te sturen. De manager stuurt de opdracht via een e-mail naar P-Direkt via de e-mailknop in het P-Direktportaal.

In de e-mail voegt de manager een schriftelijke en ondertekende brief toe als bijlage. Deze brief:
•    is aan jouw gericht;
•    vermeldt de reden;
•    geeft toestemming voor het aantal mee te nemen uren.
De wettelijke vervaltermijn van 2 jaar wijzigt hierdoor naar 5 jaar. De einddatum van de vakantie-uren uit 2019 wijzigt in 31 december 2024.

Indienen van een opdracht kan vanaf 14 december 2020. Na 2 januari 2021 verwerkt P-Direkt deze opdracht in het verlofoverzicht.


Let op! Overhevelen van wettelijke vakantie-uren uit 2019 naar IKB-spaarverlof is niet mogelijk. Dit geldt ook voor wettelijke vakantie-uren van volgende jaren.

Meer nieuws

Onderhandelingsakkoord cao Rijk

90% van de leden stemt ‘voor’ het onderhandelingsresultaat ___Onderhandelingsakkoord___ cao Rijk De AC onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao Rijk. De afgelopen

Justitievakbond Juvox, rapport feitenonderzoek

Niet-integer, zelfverrijking, intimidatie. Enkele voorbeelden van verwijten van melders aan het adres van enkele (voormalig) bestuursleden van Justitievakbond Juvox.Deze verwijten heeft het Ministerie van Justitie