Wettelijke vakantie-uren 2019 komen te vervallen op 1 januari 2021

Wettelijke vakantie-uren uit 2019 vervallen De wettelijke vakantie-uren van 2019 vervallen op 1 januari 2021 als je deze niet in 2020 opneemt. Is het door dienstbelang of langdurige ziekte niet mogelijk om vakantie-uren op te nemen? Dan kan je deze uren mee te nemen naar het volgende jaar.

Wil je de geldigheidsduur van de vakantie-uren uit 2019 verlengen? Dan vraag je aan uw manager om een opdracht naar P-Direkt te sturen. De manager stuurt de opdracht via een e-mail naar P-Direkt via de e-mailknop in het P-Direktportaal.

In de e-mail voegt de manager een schriftelijke en ondertekende brief toe als bijlage. Deze brief:
•    is aan jouw gericht;
•    vermeldt de reden;
•    geeft toestemming voor het aantal mee te nemen uren.
De wettelijke vervaltermijn van 2 jaar wijzigt hierdoor naar 5 jaar. De einddatum van de vakantie-uren uit 2019 wijzigt in 31 december 2024.

Indienen van een opdracht kan vanaf 14 december 2020. Na 2 januari 2021 verwerkt P-Direkt deze opdracht in het verlofoverzicht.


Let op! Overhevelen van wettelijke vakantie-uren uit 2019 naar IKB-spaarverlof is niet mogelijk. Dit geldt ook voor wettelijke vakantie-uren van volgende jaren.

Meer nieuws

Justitievakbond Juvox in de media

Wederom heeft een(zelfde) journalist een negatief artikel gepubliceerd over het bestuur van Justitievakbond Juvox.  Bij goede onderzoeksjournalistiek behoort een journalist bij het ontvangen van informatie

Ju4tje – Het laatste Juvox-nieuws

In dit nummer de volgende onderwerpen: Huidige stand van zaken cao Rijk-onderhandeling OPROEP: Ervaringsverhalen! Mediorfunctie met seniortaken! Voorgenomen besluit assistent-officieren Posttraumatische stressstoornis (PTSS) VACATURES JUVOX;

JU4TJE – Het laatste Juvox-nieuws!

In dit nummer de volgende onderwerpen: Diploma-eisen medior en senior functies. Juvox stelt voorwaarden! Dringende oproep tot z.s.m. vaccineren beroepsgroepen Veiligheidssector Eindevaluatie van 5 jaar