Wettelijke vakantie-uren 2019 komen te vervallen op 1 januari 2021

Wettelijke vakantie-uren uit 2019 vervallen De wettelijke vakantie-uren van 2019 vervallen op 1 januari 2021 als je deze niet in 2020 opneemt. Is het door dienstbelang of langdurige ziekte niet mogelijk om vakantie-uren op te nemen? Dan kan je deze uren mee te nemen naar het volgende jaar.

Wil je de geldigheidsduur van de vakantie-uren uit 2019 verlengen? Dan vraag je aan uw manager om een opdracht naar P-Direkt te sturen. De manager stuurt de opdracht via een e-mail naar P-Direkt via de e-mailknop in het P-Direktportaal.

In de e-mail voegt de manager een schriftelijke en ondertekende brief toe als bijlage. Deze brief:
•    is aan jouw gericht;
•    vermeldt de reden;
•    geeft toestemming voor het aantal mee te nemen uren.
De wettelijke vervaltermijn van 2 jaar wijzigt hierdoor naar 5 jaar. De einddatum van de vakantie-uren uit 2019 wijzigt in 31 december 2024.

Indienen van een opdracht kan vanaf 14 december 2020. Na 2 januari 2021 verwerkt P-Direkt deze opdracht in het verlofoverzicht.


Let op! Overhevelen van wettelijke vakantie-uren uit 2019 naar IKB-spaarverlof is niet mogelijk. Dit geldt ook voor wettelijke vakantie-uren van volgende jaren.

Meer nieuws

JU4TJE – Het laatste Juvox-nieuws!

In dit nummer de volgende onderwerpen: Diploma-eisen medior en senior functies. Juvox stelt voorwaarden! Dringende oproep tot z.s.m. vaccineren beroepsgroepen Veiligheidssector Eindevaluatie van 5 jaar