(!) Inzet AC Rijksvakbonden CAO 2021

Onderhandelingsinzet cao Rijk 2021 

Door onze leden-enquête cao Rijk 2021 met de hoogste respons ooit(!) weten wij vrij precies wat jullie op dit vlak belangrijk vinden. Onze resultaten hebben wij besproken met de overige AC Rijksvakbonden waarbinnen Justitievakbond Juvox met zijn 3.000 leden de een na grootste speler is (samen goed voor ruim 10.000 leden). Die besprekingen hebben onderstaande gezamenlijke onderhandelingsinzet opgeleverd. 

Nu zijn de andere centrales en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan zet. Laatstgenoemde zal komende weken onderzoeken wat de financiële ruimte is voor al onze wensen en daarover in januari 2021 een terugkoppeling geven. Nader bericht volgt. 

Salarisverhoging

De AC Rijksvakbonden vinden een salarisverhoging van 3% op jaarbasis op zijn plaats met daarnaast een eenmalige uitkering van € 750,-.

Eerder stoppen met werken

De AC Rijksvakbonden willen afspraken maken over eerder stoppen met werken en verruiming van de verlofspaarmogelijkheid. Dit op basis van de mogelijkheden in het pensioenakkoord.

Individueel Keuzebudget (IKB)

De meeste leden zijn blij met het IKB. Er bestaat wel een wens om ook compensatie- uren te kunnen toevoegen aan het IKB. Tevens stellen de AC Rijksvakbonden voor om de beperkende voorwaarden te schrappen die nu gelden bij bedrijfsfitness als fiscaal vriendelijk IKB-doel.

Er blijkt echter ook een grote groep te zijn die het IKB ingewikkeld vindt. Voor deze groep willen de AC Rijksvakbonden het IKB vereenvoudigen door een andere default- optie te introduceren. Indien zij niets kiezen, dan wordt in mei en in december het IKB-budget uitgekeerd.

Toelage Onregelmatige Diensten (TOD)

Binnen de AC Rijksvakbonden bestaat al heel lang de wens tot verhoging van de nominale toeslag TOD tot € 50,- per maand en het opheffen van de maximering op schaal 7 van de vergoeding TOD, toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst en toelage werktijdverschuiving.

Jongeren

Jongeren staan aan het begin van hun loopbaan. Voor hen willen de AC Rijksvakbonden het gebruik van de loopbaanscan stimuleren en willen we de werkgever verplichten om mee te werken aan de loopbaanwensen die voortkomen uit de loopbaanscan. Het is voor de werkgever op korte termijn mogelijk om loopbaanwensen gemotiveerd af te wijzen, maar op langere termijn moet de werkgever de medewerker de gelegenheid geven om zijn loopbaanwensen te realiseren.

Eenzaamheid

8 procent van de leden voelt zich eenzaam vanwege het thuiswerken. De AC Rijksvakbonden willen met de werkgever afspraken maken ter bestrijding van de eenzaamheid. Daarnaast geeft een grote groep leden aan meer behoefte te hebben aan collegiaal contact. We willen met de werkgever afspreken dat de werkgever meer van dit soort collegiale contactmomenten gaat organiseren.

Te weinig bescherming

Een vijfde van de leden voelt zich onvoldoende beschermd in de uitvoering van hun werk. We willen samen met de werkgever gericht op zoek naar deze groep om ervoor te zorgen dat zij voldoende beschermd worden.

Meer nieuws

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws!

In deze uitgave: Vakbondscontributie; laat geen geld liggen! Verduurzaming en declareren Ontwikkelingen DC Zeist/Rotterdam en PI Nieuwegein Update vanuit de Raad voor de Rechtspraak

Sprakeloos…

Wij zijn sprakeloos.De hulpverleners, nu slachtoffers. Voor dit verlies zijn geen woorden. Wij wensen familie en nabestaanden van onze collega veel sterkte met dit immense

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws

Nieuwe verlofregeling of toch behoud van de PAS? De RVU-regeling Verduurzaming van jouw woning Stijgende prijzen Brief aan de MP – Coalitie voor Veiligheid

Doei oud! Hoi nieuw!

NIEUWSBRIEF PENSIOEN SEPTEMBER 2022 Toch nog een regeling vervroegd uittreden! Noodzaak pensioenhervorming? Lezersrubriek Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor Bedrag ineens Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan van start

DRINGENDE OPROEP: VEILIGHEID, JUIST NU!

Coalitie voor Veiligheid (CvV) wijst de minister-president op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. In de brief wijzen de bij de coalitie betrokken