Het hoofdbestuur van Justitievakbond Juvox wenst iedereen in deze bijzondere tijd fijne kerstdagen en alle goeds voor 2021! Geniet van elkaar en blijf gezond. Marcel, Nicolette, Frank, Henriëtte en Samantha.

Wijziging behandeling diploma’s en certificaten P-Direkt

 Inleveren van diploma’s en certificaten in uw personeelsdossier wijzigt vanaf 1 januari 2021. U stuurt de documenten niet meer op naar P-Direkt maar regelt dit zelf in het P-Direktportaal. Ga naar ‘Loopbaan en ontwikkeling >Afgeronde opleiding registreren’. Stuur als bijlage (pdf-bestand) een kopie van uw diploma of certificaat mee. Het document komt in uw personeelsdossier onder […]

IKB en (spaar)verlof

Waar staan mijn IKB-gekochte uren in het verlofoverzicht? Heeft u IKB-uren gekocht? Dan registreert P-Direkt deze uren als ‘IKB gekochte uren’ in uw verlofoverzicht. U neemt deze uren op in het jaar dat u de uren koopt.In uw verlofoverzicht staat 31 december 2020 als einddatum bij de ‘IKB gekochte uren’. De uren vervallen niet na de […]