IKB en (spaar)verlof

Waar staan mijn IKB-gekochte uren in het verlofoverzicht? 
Heeft u IKB-uren gekocht? Dan registreert P-Direkt deze uren als ‘IKB gekochte uren’ in uw verlofoverzicht. U neemt deze uren op in het jaar dat u de uren koopt.
In uw verlofoverzicht staat 31 december 2020 als einddatum bij de ‘IKB gekochte uren’. De uren vervallen niet na de einddatum. P-Direkt hevelt deze uren automatisch over naar uw ‘IKB-Spaarverlof’.Vervaldatum IKB gekregen uren & IKB gekochte uren ‘IKB-Gekregen uren’ krijgt u aan het begin van een jaar of vanaf de datum waarop uw arbeidsovereenkomst ingaat. U neemt de uren op in het jaar waarin u de uren krijgt. In uw verlofoverzicht staat 31 december 2020 als einddatum bij deze uren. Vervallen de uren als u deze niet opneemt voor de einddatum? Nee, niet opgenomen ‘IKB-Gekregen uren’ vervallen niet. Heeft u op 31 december 2020 niet alle uren opgenomen? Dan hevelt P-Direkt deze automatisch over naar uw ‘IKB-Spaarverlof’.


Vervalt IKB-spaarverlof? 
Nee, IKB-spaarverlof vervalt niet. U spaart IKB-uren op in uw IKB-spaarverlof. Uitbetaling van IKB-spaarverlof is niet mogelijk. Dit gebeurt alleen bij ontslag of overlijden. Maximaal kunt u 1800 uur verlof sparen bij een arbeidsduur van 36 uur. Heeft u een totaal verlofsaldo (wettelijke vakantie-uren, overwerkverlof en IKB-spaarverlof) dat hoger is dan het maximum van 1800 uur? Dan betaalt P-Direkt deze uren aan u uit.
 Werkt u meer of minder? Dan berekent P-Direkt het maximaal aantal te sparen uren aan de hand van uw arbeidsduur.


Overhevelen niet opgenomen compensatie-uren naar IKB-spaarverlof? Heeft u niet alle ‘Compensatie-uren’ opgenomen? Dan hevelt P-Direkt deze niet over naar ‘IKB-spaarverlof’. Compensatie-uren neemt u op in het jaar waarin u de uren krijgt.
Voor niet opgenomen compensatie-uren kunt u een aanvraag ‘Meer uren werken’ indienen in het P-Direktportaal. P-Direkt betaalt de compensatie-uren dan aan u uit. Ga naar ‘Verlof en Werktijd > Werktijd > Meer uren werken’. U bespreekt de aanvraag vooraf met uw leidinggevende. Let op! Wilt u de uitbetaling van de compensatie-uren in december 2020 ontvangen? Dan moet uw manager de aanvraag vóór 11 december 2020 beoordelen in het P-Direktportaal.


Negatieve compensatie-uren verrekenen met IKB-spaarverlof? 
Nee, verrekenen van negatieve compensatie-uren met IKB-spaarverlof is niet toegestaan. P-Direkt verrekent de negatieve uren aan het einde van het jaar waarin dit is ontstaan. Dit gebeurt door deze uren af te halen  van de wettelijke vakantie-uren van het volgende jaar.
 Het is mogelijk om negatieve compensatie-uren in te halen. Dit doet u door, buiten uw werktijd om, extra uren te werken. U vraagt dit aan in het P-Direktportaal. Ga naar ‘Verlof en Werktijd > Verlof > Verrekenen negatieve compensatie-uren’.

Ook negatieve compensatie-uren verrekenen met de wettelijke vakantie-uren van het huidige jaar is een optie.
Registreren verlof in 2020 Registreer uw verlof van 2020 vóór 31 december 2020 in het P-Direktportaal. Hiermee voorkomt u een aanpassing  op het verlof in 2021.

Verlofrechten 2021 
In het P-Direktportaal staan uw verlofrechten voor 2021. Ga hiervoor naar ‘Verlof en Werktijd> Verlof registreren, verlofsaldo en teamkalender’. Dit zijn nog niet uw definitieve verlofrechten. Deze zijn op 1 januari 2021 bekend. Geregistreerd verlof wijzigen of verwijderen Wilt u een geregistreerde verlofdag of verlofperiode wijzigen of verwijderen? Dan geeft u dit door in het P-Direktportaal. Wijzigen of verwijderen is mogelijk tot 1 jaar terug vanaf het moment waarop u dit doorgeeft.

Voorbeeld
U heeft op 1 november 2019 verlof geregistreerd en wilt dit wijzigen. Op 15 oktober 2020 geeft u deze wijziging door in het P-Direktportaal. P-Direkt verwerkt deze wijziging.
Geeft u deze wijziging door op 15 november 2020? Dan verwerkt P-Direkt deze wijziging niet. Op 15 november 2020 kunt u alleen verlof wijzigen dat geregistreerd is na 15 november 2019.


Verlof wijzigen of verwijderen in het P-Direktportaal?
Ga naar ‘Verlof en Werktijd > Verlof registreren, verlofsaldo en teamkalender > Verlofoverzicht weergeven’.

Open het ‘Verlofoverzicht’. U klikt op het verlof dat u wilt wijzigen of verwijderen. Onder in het scherm geeft u uw keuze aan. Daarna registreert u de gewenste periode opnieuw in het P-Direktportaal.

Let op! Bij verlof in de toekomst past P-Direkt uw verlofsaldo binnen een uur aan. Bij verlof in het verleden moet uw manager de aanvraag goedkeuren. De manager krijgt hiervoor een taak in de takenlijst. Nadat de manager de taak goedkeurt, worden uw verlofrechten en verlofuren aangepast.

Meer nieuws

Onderhandelingsakkoord cao Rijk

90% van de leden stemt ‘voor’ het onderhandelingsresultaat ___Onderhandelingsakkoord___ cao Rijk De AC onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao Rijk. De afgelopen

Justitievakbond Juvox, rapport feitenonderzoek

Niet-integer, zelfverrijking, intimidatie. Enkele voorbeelden van verwijten van melders aan het adres van enkele (voormalig) bestuursleden van Justitievakbond Juvox.Deze verwijten heeft het Ministerie van Justitie