Brandbrief aan demissionair MP Rutte: Dringende oproep tot zsm vaccineren beroepsgroepen veiligheidssector

De Coalitie voor Veiligheid (CvV) vindt dat de (operationele) beroepsgroepen in de veiligheidssector op een zo kort mogelijke termijn gevaccineerd moeten worden.

Justitievakbond Juvox (onderdeel van de Coalitie voor Veiligheid (CvV)) wijst erop dat ook professionals binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in hun dagelijks werk grote risico’s nemen.

Binnen de DJI zijn er collega’s die zich ernstige zorgen maken over hun veiligheid en gezondheid. Binnen de DJI wonen en werken gedetineerden, penitentiair inrichtingswerkers en overige medewerkers verplicht in kleine afgesloten ruimtes. De kans op een uitbraak van het coronavirus is zeer groot en er heeft inmiddels meerdere keren een uitbraak plaatsgevonden. De oplossing op dat moment, iedereen in quarantaine, is niet meer dan ‘actie op reactie’.

Het wordt dan ook hoog tijd dat deze beroepsgroepen nà de zorgmedewerkers op een zo kort mogelijke termijn worden gevaccineerd.

COALITIE VOOR VEILIGHEID

De Coalitie voor Veiligheid (CvV) staat voor de veiligheid van Nederland en heeft een goed beeld van wat daarvoor nodig is. Vijftien vakbonden waaronder Justitievakbond Juvox en beroepsorganisaties uit de sector veiligheid werken samen in de Coalitie voor Veiligheid.

Meer nieuws

Onderhandelingsakkoord cao Rijk

90% van de leden stemt ‘voor’ het onderhandelingsresultaat ___Onderhandelingsakkoord___ cao Rijk De AC onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao Rijk. De afgelopen

Justitievakbond Juvox, rapport feitenonderzoek

Niet-integer, zelfverrijking, intimidatie. Enkele voorbeelden van verwijten van melders aan het adres van enkele (voormalig) bestuursleden van Justitievakbond Juvox.Deze verwijten heeft het Ministerie van Justitie