Brandbrief aan demissionair MP Rutte: Dringende oproep tot zsm vaccineren beroepsgroepen veiligheidssector

De Coalitie voor Veiligheid (CvV) vindt dat de (operationele) beroepsgroepen in de veiligheidssector op een zo kort mogelijke termijn gevaccineerd moeten worden.

Justitievakbond Juvox (onderdeel van de Coalitie voor Veiligheid (CvV)) wijst erop dat ook professionals binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in hun dagelijks werk grote risico’s nemen.

Binnen de DJI zijn er collega’s die zich ernstige zorgen maken over hun veiligheid en gezondheid. Binnen de DJI wonen en werken gedetineerden, penitentiair inrichtingswerkers en overige medewerkers verplicht in kleine afgesloten ruimtes. De kans op een uitbraak van het coronavirus is zeer groot en er heeft inmiddels meerdere keren een uitbraak plaatsgevonden. De oplossing op dat moment, iedereen in quarantaine, is niet meer dan ‘actie op reactie’.

Het wordt dan ook hoog tijd dat deze beroepsgroepen nà de zorgmedewerkers op een zo kort mogelijke termijn worden gevaccineerd.

COALITIE VOOR VEILIGHEID

De Coalitie voor Veiligheid (CvV) staat voor de veiligheid van Nederland en heeft een goed beeld van wat daarvoor nodig is. Vijftien vakbonden waaronder Justitievakbond Juvox en beroepsorganisaties uit de sector veiligheid werken samen in de Coalitie voor Veiligheid.

Meer nieuws

JU4TJE – Het laatste Juvox-nieuws!

In dit nummer de volgende onderwerpen: Diploma-eisen medior en senior functies. Juvox stelt voorwaarden! Dringende oproep tot z.s.m. vaccineren beroepsgroepen Veiligheidssector Eindevaluatie van 5 jaar

IKB en (spaar)verlof

Waar staan mijn IKB-gekochte uren in het verlofoverzicht? Heeft u IKB-uren gekocht? Dan registreert P-Direkt deze uren als ‘IKB gekochte uren’ in uw verlofoverzicht. U neemt