Brandbrief aan demissionair MP Rutte: Dringende oproep tot zsm vaccineren beroepsgroepen veiligheidssector

De Coalitie voor Veiligheid (CvV) vindt dat de (operationele) beroepsgroepen in de veiligheidssector op een zo kort mogelijke termijn gevaccineerd moeten worden.

Justitievakbond Juvox (onderdeel van de Coalitie voor Veiligheid (CvV)) wijst erop dat ook professionals binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in hun dagelijks werk grote risico’s nemen.

Binnen de DJI zijn er collega’s die zich ernstige zorgen maken over hun veiligheid en gezondheid. Binnen de DJI wonen en werken gedetineerden, penitentiair inrichtingswerkers en overige medewerkers verplicht in kleine afgesloten ruimtes. De kans op een uitbraak van het coronavirus is zeer groot en er heeft inmiddels meerdere keren een uitbraak plaatsgevonden. De oplossing op dat moment, iedereen in quarantaine, is niet meer dan ‘actie op reactie’.

Het wordt dan ook hoog tijd dat deze beroepsgroepen nà de zorgmedewerkers op een zo kort mogelijke termijn worden gevaccineerd.

COALITIE VOOR VEILIGHEID

De Coalitie voor Veiligheid (CvV) staat voor de veiligheid van Nederland en heeft een goed beeld van wat daarvoor nodig is. Vijftien vakbonden waaronder Justitievakbond Juvox en beroepsorganisaties uit de sector veiligheid werken samen in de Coalitie voor Veiligheid.

Meer nieuws

FVT; Fit en weerbaar personeel DJI

De bonden (waaronder Justitievakbond Juvox) en de hoofddirecteur DJI hebben donderdag 2 september opnieuw gesproken over de voortgang uitvoering circulaire Veiligheid: fit en weerbaar personeel.

Justitievakbond Juvox in de media

Wederom heeft een(zelfde) journalist een negatief artikel gepubliceerd over het bestuur van Justitievakbond Juvox.  Bij goede onderzoeksjournalistiek behoort een journalist bij het ontvangen van informatie

Ju4tje – Het laatste Juvox-nieuws

In dit nummer de volgende onderwerpen: Huidige stand van zaken cao Rijk-onderhandeling OPROEP: Ervaringsverhalen! Mediorfunctie met seniortaken! Voorgenomen besluit assistent-officieren Posttraumatische stressstoornis (PTSS) VACATURES JUVOX;

JU4TJE – Het laatste Juvox-nieuws!

In dit nummer de volgende onderwerpen: Diploma-eisen medior en senior functies. Juvox stelt voorwaarden! Dringende oproep tot z.s.m. vaccineren beroepsgroepen Veiligheidssector Eindevaluatie van 5 jaar