Brandbrief aan demissionair MP Rutte: Dringende oproep tot zsm vaccineren beroepsgroepen veiligheidssector

De Coalitie voor Veiligheid (CvV) vindt dat de (operationele) beroepsgroepen in de veiligheidssector op een zo kort mogelijke termijn gevaccineerd moeten worden.

Justitievakbond Juvox (onderdeel van de Coalitie voor Veiligheid (CvV)) wijst erop dat ook professionals binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in hun dagelijks werk grote risico’s nemen.

Binnen de DJI zijn er collega’s die zich ernstige zorgen maken over hun veiligheid en gezondheid. Binnen de DJI wonen en werken gedetineerden, penitentiair inrichtingswerkers en overige medewerkers verplicht in kleine afgesloten ruimtes. De kans op een uitbraak van het coronavirus is zeer groot en er heeft inmiddels meerdere keren een uitbraak plaatsgevonden. De oplossing op dat moment, iedereen in quarantaine, is niet meer dan ‘actie op reactie’.

Het wordt dan ook hoog tijd dat deze beroepsgroepen nà de zorgmedewerkers op een zo kort mogelijke termijn worden gevaccineerd.

COALITIE VOOR VEILIGHEID

De Coalitie voor Veiligheid (CvV) staat voor de veiligheid van Nederland en heeft een goed beeld van wat daarvoor nodig is. Vijftien vakbonden waaronder Justitievakbond Juvox en beroepsorganisaties uit de sector veiligheid werken samen in de Coalitie voor Veiligheid.

Meer nieuws

Ju4tje – Het laatste Juvox-nieuws

In dit nummer de volgende onderwerpen: Nieuwe cao Rijk 2021 Terugvorderen (deels) vakbondscontributie IKB (uiterlijk 12 december 2021 om 22.00 uur)

Uitslag ledenraadpleging cao Rijk

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een resultaat van onderhandelingen over een nieuwe cao. De afgelopen twee weken stemden leden van de AC Rijksvakbonden over dit onderhandelingsresultaat.

Resultaat onderhandelingen CAO 2021

De vakbonden FNV, Ambtenarencentrum (AC), CNV en CMHF en de werkgever Rijk hebben op 13 oktober 2021 een resultaat van onderhandelingen bereikt. Over de inhoudelijke onderwerpen,