Justitievakbond Juvox in de media

Wederom heeft een(zelfde) journalist een negatief artikel gepubliceerd over het bestuur van Justitievakbond Juvox. 

Bij goede onderzoeksjournalistiek behoort een journalist bij het ontvangen van informatie (zijn of haar basis voor een publicatie) als uitgangspunt ook wederhoor toe te passen en een verhaal te ‘onderzoeken’.  

Helaas heeft de journalist, om zijn moverende redenen, besloten om onze volledige reactie en aanvullingen niet op te nemen in zijn publicatie waardoor het artikel een op voorhand veroordelend karakter heeft gekregen.

In het kader van volledige transparantie worden de formele reacties tussen het hoofdbestuur en de journalist hieronder geciteerd.

  1. Reactie namens hoofdbestuur op aankondiging artikel:

“Het gaat hier om een onafhankelijk feitenonderzoek en met het instellen van dit onderzoek is geen enkel oordeel geveld of melding gegrond verklaard. 

Met dit feitenonderzoek komt ten aanzien van alle gedane meldingen/vermoedens enkel de waarheid boven tafel. Dit feitenonderzoek kan dus ook verdenkingen of meldingen ontkrachten.

Wij zien daarom het feitenonderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoekscommissie namens de Integriteitscommissie voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, met veel vertrouwen tegemoet.”

  1. Reactie hoofdbestuur op het uiteindelijk te publiceren artikel

“Wij constateren (wederom) dat uw artikel niet objectief is. U laat zaken weg waardoor er een gekleurd beeld ontstaat. Dit kan uiteraard komen doordat u eenzijdig wordt “gevoed”. Immers ook voorgaande artikel was bezijden de waarheid.

Onze aanpassingen treft u als ‘roodgekleurde tekst’ in uw onderstaand artikel. Wij verzoeken u dit op te nemen.

Graag ontvangen wij uw reactie.”

  1. Reactie onderzoeksjournalist

“De zelf aangebrachte wijzigingen heb ik niet overgenomen.“

Bij het het schrijven van een artikel neemt een journalist de werkelijkheid zoals hij of zij die aantreft en ontvangt als uitgangspunt. Maar dat deze onderzoeksjournalist niet de moeite neemt of heeft genomen om beide kanten van het verhaal te ‘onderzoeken’ en het verhaal te nuanceren is een zeer kwalijke zaak.

Zoals wij ook hebben aangegeven aan de onderzoeksjournalist, zien wij het feitenonderzoek door de onafhankelijke onderzoekscommissie namens de Integriteitscommissie voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, met ontzettend veel vertrouwen tegemoet! 

Zodra dit feitenonderzoek is afgerond en gebleken is dat het hoofdbestuur geen blaam treft, zullen wij dan ook vervolgstappen ondernemen en een rectificatie eisen.

Bij vragen neem gerust contact op met ons, wij nemen graag de tijd om het een en ander toe te lichten. 

Het hoofdbestuur van Justitievakbond Juvox

Meer nieuws

Geen goed voornemen maar een feit!

Justitievakbond Juvox vindt de aansluiting bij vakcentrale CMHF Per 2023 maakt Justitievakbond Juvox onderdeel uit van de Centrale van Middelbaar en Hogere Functionarissen (CMHF) Overheid.

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws!

In deze uitgave: Vakbondscontributie; laat geen geld liggen! Verduurzaming en declareren Ontwikkelingen DC Zeist/Rotterdam en PI Nieuwegein Update vanuit de Raad voor de Rechtspraak

Sprakeloos…

Wij zijn sprakeloos.De hulpverleners, nu slachtoffers. Voor dit verlies zijn geen woorden. Wij wensen familie en nabestaanden van onze collega veel sterkte met dit immense

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws

Nieuwe verlofregeling of toch behoud van de PAS? De RVU-regeling Verduurzaming van jouw woning Stijgende prijzen Brief aan de MP – Coalitie voor Veiligheid

Doei oud! Hoi nieuw!

NIEUWSBRIEF PENSIOEN SEPTEMBER 2022 Toch nog een regeling vervroegd uittreden! Noodzaak pensioenhervorming? Lezersrubriek Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor Bedrag ineens Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan van start

DRINGENDE OPROEP: VEILIGHEID, JUIST NU!

Coalitie voor Veiligheid (CvV) wijst de minister-president op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. In de brief wijzen de bij de coalitie betrokken