FVT; Fit en weerbaar personeel DJI

De bonden (waaronder Justitievakbond Juvox) en de hoofddirecteur DJI hebben donderdag 2 september opnieuw gesproken over de voortgang uitvoering circulaire Veiligheid: fit en weerbaar personeel.

Hieronder staat de gezamenlijke terugkoppeling van het overleg.

De uitvoering van de circulaire Veiligheid: fit en weerbaar personeel van 28 september 2020, is bij de verschillende dienstonderdelen van DJI ter hand genomen.

Met het toetsen van de fitheid en de weerbaarheid ontstaat voor leidinggevenden en voor de medewerkers duidelijkheid over de fitheid en weerbaarheid en over de eventuele inspanningen die nog nodig zijn om de fitheid en weerbaarheid te verbeteren.

In het overleg tussen de hoofddirecteur en de vakbonden is afgesproken om de ontwikkelingen te volgen. Van belang is of er medewerkers overblijven die ook uiteindelijk niet de vereiste fitheid en weerbaarheid kunnen bereiken. Zijn dit er veel of weinig, zijn ze overwegend oud of jong en welke (maatwerk)oplossingen zijn daar mogelijk? Dat is nu nog volstrekt onduidelijk.

De bonden en de hoofddirecteur hebben afgesproken om over een half jaar de situatie te bezien. Zo nodig kunnen dan afspraken worden gemaakt en de tot dusver gevoerde besprekingen worden voortgezet.

De vakbonden en de hoofddirecteur hebben ook gesproken over de consequenties die er kunnen zijn als de FVT-toets*, ondanks alle inspanningen van werknemer en werkgever, niet behaald wordt. In het uiterste geval kunnen andere werkzaamheden of een andere functie worden opgedragen. Heel specifiek betreft dit dan het eventuele verlies aan toelage onregelmatigheid en het mogelijke verlies van recht op een SBF-uitkering.

De hoofddirecteur heeft toegezegd dat totdat er meer duidelijkheid bestaat over de uiteindelijke effecten van de uitvoering van de circulaire, en hierover is gesproken met de vakbonden, geen medewerkers ongewild worden verplaatst naar een niet substantieel bezwarende functie. Voor de toelage onregelmatige dienst geldt dat als een medewerker arbeidsongeschikt is om de functie uit te oefenen, dat dan zijn maandinkomen op het oude niveau blijft. Een eventuele vermindering van de onregelmatigheid heeft dan geen financiële gevolgen.

Meer nieuws

Uitnodiging Summerschool 2022

Summerschool 2022Jouw toekomst als meesterwerkMELD JE AAN! Summerschool op locatieWil jij graag weer fysiek met andere rijksmedewerkers samenkomen? Dat komt goed uit! We organiseren dit