Ju4tje – Het laatste Juvox-nieuws

In dit nummer de volgende onderwerpen: Nieuwe cao Rijk 2021 Terugvorderen (deels) vakbondscontributie IKB (uiterlijk 12 december 2021 om 22.00 uur)

Uitslag ledenraadpleging cao Rijk

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een resultaat van onderhandelingen over een nieuwe cao. De afgelopen twee weken stemden leden van de AC Rijksvakbonden over dit onderhandelingsresultaat. Stemresultaat van de gevalideerde stemmen van de AC Rijksvakbonden:  Ja: 79% Nee: 20% Stemonthouding: 1% Aangezien de meerderheid van de leden voor dit onderhandelingsresultaat stemt, gaan de AC Rijksvakbonden akkoord […]