Ju4tje – Het laatste Juvox-nieuws

In dit nummer de volgende onderwerpen:

Nieuwe cao Rijk 2021

Terugvorderen (deels) vakbondscontributie IKB (uiterlijk 12 december 2021 om 22.00 uur)

Meer nieuws

Uitslag ledenraadpleging cao Rijk

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een resultaat van onderhandelingen over een nieuwe cao. De afgelopen twee weken stemden leden van de AC Rijksvakbonden over dit onderhandelingsresultaat.

Resultaat onderhandelingen CAO 2021

De vakbonden FNV, Ambtenarencentrum (AC), CNV en CMHF en de werkgever Rijk hebben op 13 oktober 2021 een resultaat van onderhandelingen bereikt. Over de inhoudelijke onderwerpen,