Uitslag ledenraadpleging cao Rijk

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een resultaat van onderhandelingen over een nieuwe cao. De afgelopen twee weken stemden leden van de AC Rijksvakbonden over dit onderhandelingsresultaat.

Stemresultaat van de gevalideerde stemmen van de AC Rijksvakbonden: 

Ja: 79%

Nee: 20%

Stemonthouding: 1%


Aangezien de meerderheid van de leden voor dit onderhandelingsresultaat stemt, gaan de AC Rijksvakbonden akkoord met dit onderhandelingsresultaat. Dit geldt ook voor de andere bonden. Dit betekent dat jouw arbeidsvoorwaarden per 1 januari jongstleden wijzigen conform de nieuwe cao.

Met de salarisbetaling in december betaalt de werkgever Rijk zowel jouw loonsverhoging van 2% over de maanden juli tot en met december en een eenmalige brutobedrag van €300,- indien je 36 uur per week werkt. 

Namens de AC Rijksvakbonden,

Albert van der Smissen, voorzitter NCF

Marcel Smit, voorzitter Justitievakbond Juvox

Richard Goudriaan, voorzitter VPW

Ad van Beek, voorzitter VCPS

Harry van Herpen, secretaris De Unie

Meer nieuws

Uitnodiging Summerschool 2022

Summerschool 2022Jouw toekomst als meesterwerkMELD JE AAN! Summerschool op locatieWil jij graag weer fysiek met andere rijksmedewerkers samenkomen? Dat komt goed uit! We organiseren dit