VAKBONDSCONTRIBUTIE DEELS TERUGVORDEREN VIA IKB

Wist je dat je een deel van de vakbondscontributie via je werkgever kunt terugvragen?
Dit heeft Justitievakbond Juvox voor je afgesproken in de cao. Hieronder lees je hoe je dit kan terugvragen.

Stappenplan

  1. Log in op jouw P-direkt-account.
  2. Ga naar ‘Financiën en Salaris’.
  3. Ga naar ‘Individueel Keuzebudget’.
  4. Klik op ‘Individueel Keuzebudget’.
  5. Klik op ‘Nieuw IKB-doel selecteren’ 6.Selecteer vervolgens ‘Contributie vakbond’. 7.Vul de gevraagde gegevens in.

Bij ‘bedrag’ kun je jouw maandelijkse contributie (x12 maanden) invullen.


Omdat de inning van de contributie van Juvox via P-direkt verloopt (en dus automatisch wordt ingehouden op het salaris, hoef je hier maar 1 recente salarisstrook toe te voegen).

1. Klik 2x op ‘Verzenden’ en jouw aanvraag IKB-vakbondscontributie is nu voltooid!
2. Je ontvangt op de maand die je in jouw aanvraag hebt geselecteerd de fiscaal voordelige vakbondscontributie terug.

LET OP: De IKB-aanvraag dien je uiterlijk op 12 december 2021 om 22.00 uur aangevraagd te hebben.

Meer nieuws

Ju4tje – Het laatste Juvox-nieuws

In dit nummer de volgende onderwerpen: Nieuwe cao Rijk 2021 Terugvorderen (deels) vakbondscontributie IKB (uiterlijk 12 december 2021 om 22.00 uur)

Uitslag ledenraadpleging cao Rijk

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een resultaat van onderhandelingen over een nieuwe cao. De afgelopen twee weken stemden leden van de AC Rijksvakbonden over dit onderhandelingsresultaat.

Resultaat onderhandelingen CAO 2021

De vakbonden FNV, Ambtenarencentrum (AC), CNV en CMHF en de werkgever Rijk hebben op 13 oktober 2021 een resultaat van onderhandelingen bereikt. Over de inhoudelijke onderwerpen,