Zorgen Justitievakbond Juvox over QR-code op het werk

Het zal niemand ontgaan zijn dat de overheid op dit moment weer nadenkt over de Corona-maatregelen. Het demissionaire kabinet heeft een ontwerp wettekst gemaakt die het werkgevers mogelijk maakt om werknemers te vragen om een coronatoegangsbewijs (QR-code). De werkgever hoeft dit niet per se te doen.

Het College voor de Rechten van de mens heeft op 16 november gereageerd op de wetsvoorstellen. Het heeft daarbij gesteld dat op dit moment de voorgestelde maatregelen buitenproportioneel zijn en dat de noodzaak onvoldoende onderbouwd is. Oftewel: het zijn ingrijpende maatregelen en daar hoort een hele degelijke onderbouwing bij. Justitievakbond Juvox volgt dit alles zeer kritisch. Als vakbond letten wij daarbij natuurlijk vooral op de gevolgen die deze maatregelen, als ze worden ingevoerd, zullen hebben voor de rechtspositie van de medewerkers.

Justitievakbond Juvox zal natuurlijk hierover nog stevig in debat gaan met de werkgevers in de georganiseerde overleggen binnen Justitie en Veiligheid.

Justitievakbond Juvox zal met betrekking tot de QR-code de vinger aan de pols houden… blijf ons volgen voor het laatste nieuws !!!

Wordt vervolgd …

Meer nieuws

Geen goed voornemen maar een feit!

Justitievakbond Juvox vindt de aansluiting bij vakcentrale CMHF Per 2023 maakt Justitievakbond Juvox onderdeel uit van de Centrale van Middelbaar en Hogere Functionarissen (CMHF) Overheid.

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws!

In deze uitgave: Vakbondscontributie; laat geen geld liggen! Verduurzaming en declareren Ontwikkelingen DC Zeist/Rotterdam en PI Nieuwegein Update vanuit de Raad voor de Rechtspraak

Sprakeloos…

Wij zijn sprakeloos.De hulpverleners, nu slachtoffers. Voor dit verlies zijn geen woorden. Wij wensen familie en nabestaanden van onze collega veel sterkte met dit immense

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws

Nieuwe verlofregeling of toch behoud van de PAS? De RVU-regeling Verduurzaming van jouw woning Stijgende prijzen Brief aan de MP – Coalitie voor Veiligheid

Doei oud! Hoi nieuw!

NIEUWSBRIEF PENSIOEN SEPTEMBER 2022 Toch nog een regeling vervroegd uittreden! Noodzaak pensioenhervorming? Lezersrubriek Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor Bedrag ineens Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan van start

DRINGENDE OPROEP: VEILIGHEID, JUIST NU!

Coalitie voor Veiligheid (CvV) wijst de minister-president op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. In de brief wijzen de bij de coalitie betrokken