Zorgen Justitievakbond Juvox over QR-code op het werk

Het zal niemand ontgaan zijn dat de overheid op dit moment weer nadenkt over de Corona-maatregelen. Het demissionaire kabinet heeft een ontwerp wettekst gemaakt die het werkgevers mogelijk maakt om werknemers te vragen om een coronatoegangsbewijs (QR-code). De werkgever hoeft dit niet per se te doen.

Het College voor de Rechten van de mens heeft op 16 november gereageerd op de wetsvoorstellen. Het heeft daarbij gesteld dat op dit moment de voorgestelde maatregelen buitenproportioneel zijn en dat de noodzaak onvoldoende onderbouwd is. Oftewel: het zijn ingrijpende maatregelen en daar hoort een hele degelijke onderbouwing bij. Justitievakbond Juvox volgt dit alles zeer kritisch. Als vakbond letten wij daarbij natuurlijk vooral op de gevolgen die deze maatregelen, als ze worden ingevoerd, zullen hebben voor de rechtspositie van de medewerkers.

Justitievakbond Juvox zal natuurlijk hierover nog stevig in debat gaan met de werkgevers in de georganiseerde overleggen binnen Justitie en Veiligheid.

Justitievakbond Juvox zal met betrekking tot de QR-code de vinger aan de pols houden… blijf ons volgen voor het laatste nieuws !!!

Wordt vervolgd …

Meer nieuws

Uitnodiging Summerschool 2022

Summerschool 2022Jouw toekomst als meesterwerkMELD JE AAN! Summerschool op locatieWil jij graag weer fysiek met andere rijksmedewerkers samenkomen? Dat komt goed uit! We organiseren dit

Ju4tje – Het laatste Juvox-nieuws

In dit nummer de volgende onderwerpen: Nieuwe cao Rijk 2021 Terugvorderen (deels) vakbondscontributie IKB (uiterlijk 12 december 2021 om 22.00 uur)