De AC Rijksvakbonden (NCF, Justitievakbond Juvox, VPW, VCPS en De Unie) zijn tegen controle van het vaccinatiebewijs door de werkgever

Maatregelen in het kader van de bestrijding van de pandemie moeten subsidiair, proportioneel en tijdelijk van aard zijn. Allereerst moeten dus alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen, thuiswerken waar dat kan, anderhalve meter afstand houden op de werkvloer, voldoende ventilatie en voldoende beschermingsmiddelen ter beschikking stellen in die situaties daar waar er niet thuisgewerkt kan worden. Pas als alle voorzorgsmaatregelen zijn uitgeput, pas dan kunnen […]