Gaan de cao-onderhandelingen beginnen?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee, nog niet.

Onlangs meldden de AC Rijksvakbonden begin februari te willen starten met de cao- onderhandelingen. Maar de werkgever Rijk en de andere bonden zijn nog niet zover.

Wel vinden de andere bonden (FNV, CNV en CMHF) – net als jullie – de onderwerpen loon, behoud PAS-regeling, eerder stoppen met werken op basis van de wettelijke mogelijkheden tot en met 2025 en sociale veiligheid belangrijke onderwerpen. We hebben daarom afgesproken om hierin samen op te trekken. Dat betekent dat de vier bonden samen een inzet proberen te maken op loon, eerder stoppen met werken en sociale veiligheid.

Daarnaast willen de vier bonden ook gezamenlijk optrekken indien de werkgever Rijk opnieuw de PAS-regeling wil afschaffen.

Naar verwachting kunnen de vier bonden deze inzet op bovengenoemde onderwerpen eind februari presenteren en we zijn dan klaar voor de start van de cao-onderhandelingen met de werkgever Rijk.

Door op de belangrijkste onderwerpen samen op te trekken met de andere bonden verwachten jullie onderhandelaars het beste resultaat voor jullie te kunnen bereiken.

Justitievakbond Juvox

Een belangrijke speler binnen de AC Rijksvakbonden

Meer nieuws

Onderhandelingsakkoord cao Rijk

90% van de leden stemt ‘voor’ het onderhandelingsresultaat ___Onderhandelingsakkoord___ cao Rijk De AC onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao Rijk. De afgelopen

Justitievakbond Juvox, rapport feitenonderzoek

Niet-integer, zelfverrijking, intimidatie. Enkele voorbeelden van verwijten van melders aan het adres van enkele (voormalig) bestuursleden van Justitievakbond Juvox.Deze verwijten heeft het Ministerie van Justitie