Gaan de cao-onderhandelingen beginnen?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee, nog niet.

Onlangs meldden de AC Rijksvakbonden begin februari te willen starten met de cao- onderhandelingen. Maar de werkgever Rijk en de andere bonden zijn nog niet zover.

Wel vinden de andere bonden (FNV, CNV en CMHF) – net als jullie – de onderwerpen loon, behoud PAS-regeling, eerder stoppen met werken op basis van de wettelijke mogelijkheden tot en met 2025 en sociale veiligheid belangrijke onderwerpen. We hebben daarom afgesproken om hierin samen op te trekken. Dat betekent dat de vier bonden samen een inzet proberen te maken op loon, eerder stoppen met werken en sociale veiligheid.

Daarnaast willen de vier bonden ook gezamenlijk optrekken indien de werkgever Rijk opnieuw de PAS-regeling wil afschaffen.

Naar verwachting kunnen de vier bonden deze inzet op bovengenoemde onderwerpen eind februari presenteren en we zijn dan klaar voor de start van de cao-onderhandelingen met de werkgever Rijk.

Door op de belangrijkste onderwerpen samen op te trekken met de andere bonden verwachten jullie onderhandelaars het beste resultaat voor jullie te kunnen bereiken.

Justitievakbond Juvox

Een belangrijke speler binnen de AC Rijksvakbonden

Meer nieuws

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws!

In deze uitgave: Vakbondscontributie; laat geen geld liggen! Verduurzaming en declareren Ontwikkelingen DC Zeist/Rotterdam en PI Nieuwegein Update vanuit de Raad voor de Rechtspraak

Sprakeloos…

Wij zijn sprakeloos.De hulpverleners, nu slachtoffers. Voor dit verlies zijn geen woorden. Wij wensen familie en nabestaanden van onze collega veel sterkte met dit immense

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws

Nieuwe verlofregeling of toch behoud van de PAS? De RVU-regeling Verduurzaming van jouw woning Stijgende prijzen Brief aan de MP – Coalitie voor Veiligheid

Doei oud! Hoi nieuw!

NIEUWSBRIEF PENSIOEN SEPTEMBER 2022 Toch nog een regeling vervroegd uittreden! Noodzaak pensioenhervorming? Lezersrubriek Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor Bedrag ineens Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan van start

DRINGENDE OPROEP: VEILIGHEID, JUIST NU!

Coalitie voor Veiligheid (CvV) wijst de minister-president op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. In de brief wijzen de bij de coalitie betrokken