Nieuwe voorzitter Justitievakbond Juvox

Na ruim 9 jaar aan het roer van Justitievakbond Juvox te hebben gestaan, heeft Marcel Smit het voorzittersstokje overgedragen aan Samantha Velders.

Samantha Velders is op 18 mei 2022 tijdens de Algemene Ledenraadsvergadering benoemd tot ad interim voorzitter. Zij zal de voorzittersrol vervullen voor de duur dat dit nodig is.

Naast de benoeming van de nieuwe voorzitter is ook Ad Kollau benoemd in functie als vicevoorzitter en Frank Bos herbenoemd als bestuurslid en penningmeester van de vereniging.

In een interview in het Juvox Magazine (verwachting eind juli 2022) zal zij zich voorstellen.

Met Ad Kollau (vice voorzitter) en Frank Bos (penningmeester) vormen zij het huidige bestuur van Justitievakbond Juvox en samen met de afgevaardigden naar de ledenraad, vertegenwoordigers en leden zet Justitievakbond Juvox zich in voor de belangen van alle medewerkers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Tijdens de Algemene Ledenraad op 18 mei 2022 hebben Marcel Smit en Nicolette Brazil (vicevoorzitter) definitief afscheid genomen van hun bestuurdersrol bij Juvox.

Het ‘stokje’ wordt overgedragen door Marcel Smit aan Samantha Velders
Nicolette Brazil en Marcel Smit nemen afscheid van de vereniging.

Meer nieuws

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws!

In deze uitgave: Vakbondscontributie; laat geen geld liggen! Verduurzaming en declareren Ontwikkelingen DC Zeist/Rotterdam en PI Nieuwegein Update vanuit de Raad voor de Rechtspraak

Sprakeloos…

Wij zijn sprakeloos.De hulpverleners, nu slachtoffers. Voor dit verlies zijn geen woorden. Wij wensen familie en nabestaanden van onze collega veel sterkte met dit immense

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws

Nieuwe verlofregeling of toch behoud van de PAS? De RVU-regeling Verduurzaming van jouw woning Stijgende prijzen Brief aan de MP – Coalitie voor Veiligheid

Doei oud! Hoi nieuw!

NIEUWSBRIEF PENSIOEN SEPTEMBER 2022 Toch nog een regeling vervroegd uittreden! Noodzaak pensioenhervorming? Lezersrubriek Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor Bedrag ineens Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan van start

DRINGENDE OPROEP: VEILIGHEID, JUIST NU!

Coalitie voor Veiligheid (CvV) wijst de minister-president op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. In de brief wijzen de bij de coalitie betrokken