Nieuwe voorzitter Justitievakbond Juvox

Na ruim 9 jaar aan het roer van Justitievakbond Juvox te hebben gestaan, heeft Marcel Smit het voorzittersstokje overgedragen aan Samantha Velders.

Samantha Velders is op 18 mei 2022 tijdens de Algemene Ledenraadsvergadering benoemd tot ad interim voorzitter. Zij zal de voorzittersrol vervullen voor de duur dat dit nodig is.

Naast de benoeming van de nieuwe voorzitter is ook Ad Kollau benoemd in functie als vicevoorzitter en Frank Bos herbenoemd als bestuurslid en penningmeester van de vereniging.

In een interview in het Juvox Magazine (verwachting eind juli 2022) zal zij zich voorstellen.

Met Ad Kollau (vice voorzitter) en Frank Bos (penningmeester) vormen zij het huidige bestuur van Justitievakbond Juvox en samen met de afgevaardigden naar de ledenraad, vertegenwoordigers en leden zet Justitievakbond Juvox zich in voor de belangen van alle medewerkers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Tijdens de Algemene Ledenraad op 18 mei 2022 hebben Marcel Smit en Nicolette Brazil (vicevoorzitter) definitief afscheid genomen van hun bestuurdersrol bij Juvox.

Het ‘stokje’ wordt overgedragen door Marcel Smit aan Samantha Velders
Nicolette Brazil en Marcel Smit nemen afscheid van de vereniging.

Meer nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Rijk 2022 – 2024

Na intensieve onderhandelingen in de maanden mei en juni bereikten de bonden en werkgever Rijk een onderhandelingsresultaat. Als voldoende vakbondsleden instemmen met dit resultaat dan

Justitievakbond Juvox, rapport feitenonderzoek

Niet-integer, zelfverrijking, intimidatie. Enkele voorbeelden van verwijten van melders aan het adres van enkele (voormalig) bestuursleden van Justitievakbond Juvox.Deze verwijten heeft het Ministerie van Justitie

Uitnodiging Summerschool 2022

Summerschool 2022Jouw toekomst als meesterwerkMELD JE AAN! Summerschool op locatieWil jij graag weer fysiek met andere rijksmedewerkers samenkomen? Dat komt goed uit! We organiseren dit