Brandstichting auto’s medewerkers PI De Schie; waar ligt de grens?

De grens van medewerkers van DJI wordt al geruime tijd overschreden maar waar ligt de grens van de werkgever?

Wederom zijn er een tweetal auto’s van medewerkers in brand gestoken bij de gevangenis PI De Schie. Je kunt je voorstellen dat dit op de medewerkers een heftige impact heeft. Het onveilige gevoel dat men dagelijks ervaart in het werk met een veelal onberekenbare doelgroep, slaat door in de persoonlijke levenssfeer. Een zorgelijke situatie.

Daarnaast maakt Juvox zich zorgen over de aansprakelijkheid wat dit incident betreft. DJI is verantwoordelijk voor justitiabelen maar nog belangrijker: verantwoordelijk voor (het veilig kunnen uitvoeren van werkzaamheden) haar medewerkers. DJI dient haar verantwoordelijkheid hierin te nemen en in het kader van goed werkgeverschap te zorgen voor de getroffen medewerkers.

Juvox zal dit punt op de agenda zetten en de discussie hierover voeren bij de Directeur Generaal DJI.

https://www.ad.nl/rotterdam/opnieuw-auto-s-van-personeel-in-brand-gestoken-bij-gevangenis-de-schie-buitengewoon-intimiderend~a926a03d/

Meer nieuws

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws

Nieuwe verlofregeling of toch behoud van de PAS? De RVU-regeling Verduurzaming van jouw woning Stijgende prijzen Brief aan de MP – Coalitie voor Veiligheid

Doei oud! Hoi nieuw!

NIEUWSBRIEF PENSIOEN SEPTEMBER 2022 Toch nog een regeling vervroegd uittreden! Noodzaak pensioenhervorming? Lezersrubriek Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor Bedrag ineens Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan van start

DRINGENDE OPROEP: VEILIGHEID, JUIST NU!

Coalitie voor Veiligheid (CvV) wijst de minister-president op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. In de brief wijzen de bij de coalitie betrokken

Onderhandelingsakkoord cao Rijk

90% van de leden stemt ‘voor’ het onderhandelingsresultaat ___Onderhandelingsakkoord___ cao Rijk De AC onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao Rijk. De afgelopen