Brandstichting auto’s medewerkers PI De Schie; waar ligt de grens?

De grens van medewerkers van DJI wordt al geruime tijd overschreden maar waar ligt de grens van de werkgever?

Wederom zijn er een tweetal auto’s van medewerkers in brand gestoken bij de gevangenis PI De Schie. Je kunt je voorstellen dat dit op de medewerkers een heftige impact heeft. Het onveilige gevoel dat men dagelijks ervaart in het werk met een veelal onberekenbare doelgroep, slaat door in de persoonlijke levenssfeer. Een zorgelijke situatie.

Daarnaast maakt Juvox zich zorgen over de aansprakelijkheid wat dit incident betreft. DJI is verantwoordelijk voor justitiabelen maar nog belangrijker: verantwoordelijk voor (het veilig kunnen uitvoeren van werkzaamheden) haar medewerkers. DJI dient haar verantwoordelijkheid hierin te nemen en in het kader van goed werkgeverschap te zorgen voor de getroffen medewerkers.

Juvox zal dit punt op de agenda zetten en de discussie hierover voeren bij de Directeur Generaal DJI.

https://www.ad.nl/rotterdam/opnieuw-auto-s-van-personeel-in-brand-gestoken-bij-gevangenis-de-schie-buitengewoon-intimiderend~a926a03d/

Meer nieuws

Geen goed voornemen maar een feit!

Justitievakbond Juvox vindt de aansluiting bij vakcentrale CMHF Per 2023 maakt Justitievakbond Juvox onderdeel uit van de Centrale van Middelbaar en Hogere Functionarissen (CMHF) Overheid.

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws!

In deze uitgave: Vakbondscontributie; laat geen geld liggen! Verduurzaming en declareren Ontwikkelingen DC Zeist/Rotterdam en PI Nieuwegein Update vanuit de Raad voor de Rechtspraak

Sprakeloos…

Wij zijn sprakeloos.De hulpverleners, nu slachtoffers. Voor dit verlies zijn geen woorden. Wij wensen familie en nabestaanden van onze collega veel sterkte met dit immense

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws

Nieuwe verlofregeling of toch behoud van de PAS? De RVU-regeling Verduurzaming van jouw woning Stijgende prijzen Brief aan de MP – Coalitie voor Veiligheid

Doei oud! Hoi nieuw!

NIEUWSBRIEF PENSIOEN SEPTEMBER 2022 Toch nog een regeling vervroegd uittreden! Noodzaak pensioenhervorming? Lezersrubriek Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor Bedrag ineens Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan van start

DRINGENDE OPROEP: VEILIGHEID, JUIST NU!

Coalitie voor Veiligheid (CvV) wijst de minister-president op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. In de brief wijzen de bij de coalitie betrokken