Informatiebijeenkomsten DJI-locaties naar aanleiding van rapport PricewaterhouseCoopers (PWC) en Prinsjesdag 2022

Afgelopen week en komende week hebben de vakbonden gezamenlijk het initiatief genomen om al het personeel van DJI te informeren over wat de bonden tot nu toe weten over de mogelijke bezuinigingen binnen DJI.

PriceWaterhouseCoopers berekende dat er tot 2032 bijna 400 miljoen euro extra nodig is voor de DJI om de wettelijke en maatschappelijke taken goed uit te kunnen voeren. Het kabinet heeft hier tot nu toe maar 170 miljoen euro voor willen reserveren. Dit is uiteraard veel te weinig, waardoor er op dit moment nog enorm veel onduidelijk is wat hiervan de gevolgen zijn voor het personeel.

Wat ons als vakbonden AC (Juvox en VCPS), FNV, CNV en CMHF betreft wordt er simpelweg niet bezuinigd. Als uit een onderzoek blijkt dat er meer geld benodigd is om de taken uit te voeren dan moet dat geld beschikbaar worden gesteld voor de DJI door de Tweede Kamer.

Veiligheid in ons land heeft een prijs.

Informatiebijeenkomsten

We hebben als vakbonden afgelopen week al verschillende DJI-locaties bezocht (Detentiecentrum Schiphol, JC Zaanstad, DC Rotterdam, PI Leeuwarden, PI Vught en PI Zwolle). 

Komende week brengen we een bezoek aan:

Maandag 12 september om 12.00 uur – PI Roermond
Dinsdag 13 september om 12.00 uur – DC Zeist / DV&O Soesterberg

(!) UPDATE (!)

Kort na de aankondiging van de informatiebijeenkomsten door de gezamenlijke JenV-vakbonden aan de Directeur Generaal DJI, heeft Minister Weerwind een brief aan de Tweede Kamer gezonden. In deze brief heeft de minister een aantal voorwaarden gesteld. Deze brief bespreken wij ook met jullie tijdens de bijeenkomsten.

Meer nieuws

Geen goed voornemen maar een feit!

Justitievakbond Juvox vindt de aansluiting bij vakcentrale CMHF Per 2023 maakt Justitievakbond Juvox onderdeel uit van de Centrale van Middelbaar en Hogere Functionarissen (CMHF) Overheid.

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws!

In deze uitgave: Vakbondscontributie; laat geen geld liggen! Verduurzaming en declareren Ontwikkelingen DC Zeist/Rotterdam en PI Nieuwegein Update vanuit de Raad voor de Rechtspraak

Sprakeloos…

Wij zijn sprakeloos.De hulpverleners, nu slachtoffers. Voor dit verlies zijn geen woorden. Wij wensen familie en nabestaanden van onze collega veel sterkte met dit immense

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws

Nieuwe verlofregeling of toch behoud van de PAS? De RVU-regeling Verduurzaming van jouw woning Stijgende prijzen Brief aan de MP – Coalitie voor Veiligheid

Doei oud! Hoi nieuw!

NIEUWSBRIEF PENSIOEN SEPTEMBER 2022 Toch nog een regeling vervroegd uittreden! Noodzaak pensioenhervorming? Lezersrubriek Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor Bedrag ineens Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan van start

DRINGENDE OPROEP: VEILIGHEID, JUIST NU!

Coalitie voor Veiligheid (CvV) wijst de minister-president op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. In de brief wijzen de bij de coalitie betrokken