Geen goed voornemen maar een feit!

Justitievakbond Juvox vindt de aansluiting bij vakcentrale CMHF

Per 2023 maakt Justitievakbond Juvox onderdeel uit van de Centrale van Middelbaar en Hogere Functionarissen (CMHF) Overheid. Vanuit deze nieuwe samenwerking sluit Justitievakbond Juvox vanaf 2023 aan bij de cao-tafels (DGO, GO Raad voor de Rechtspraak en GO DJI) en in de contacten met politiek en de overige bonden. De CMHF behartigt ook de belangen van de leden bij het ABP en in de Pensioenkamer!
Justitievakbond Juvox behoudt in de vernieuwde samenwerking haar eigen identiteit, zelfstandige positie en verantwoordelijkheid richting de leden.

Wij zijn enorm verheugd deze aankondiging te mogen doen. Met de aansluiting bij de CMHF zijn wij er van overtuigd de belangen van onze leden, zowel collectief als individueel, nog beter te kunnen behartigen.

Samen sterk!

Vakcentrale voor Professionals (VCP)

Met de aansluiting bij de CMHF is Juvox ook aangesloten bij de VCP (Vakcentrale voor Professionals). De VCP is vertegenwoordigt bij de SER (Sociaal Economische Raad) en de STAR (Stichting van de Arbeid), waar het centrale overleg in de polder wordt gevoerd met werkgeverskoepels en de overheid.

Zie ook:

https://cmhf.nl/nieuws/justitievakbond-juvox-wordt-lid-van-de-cmhf/

Meer nieuws

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws!

In deze uitgave: Vakbondscontributie; laat geen geld liggen! Verduurzaming en declareren Ontwikkelingen DC Zeist/Rotterdam en PI Nieuwegein Update vanuit de Raad voor de Rechtspraak

Sprakeloos…

Wij zijn sprakeloos.De hulpverleners, nu slachtoffers. Voor dit verlies zijn geen woorden. Wij wensen familie en nabestaanden van onze collega veel sterkte met dit immense

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws

Nieuwe verlofregeling of toch behoud van de PAS? De RVU-regeling Verduurzaming van jouw woning Stijgende prijzen Brief aan de MP – Coalitie voor Veiligheid

Doei oud! Hoi nieuw!

NIEUWSBRIEF PENSIOEN SEPTEMBER 2022 Toch nog een regeling vervroegd uittreden! Noodzaak pensioenhervorming? Lezersrubriek Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor Bedrag ineens Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan van start

DRINGENDE OPROEP: VEILIGHEID, JUIST NU!

Coalitie voor Veiligheid (CvV) wijst de minister-president op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. In de brief wijzen de bij de coalitie betrokken