Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws!

In deze uitgave: Vakbondscontributie; laat geen geld liggen! Verduurzaming en declareren Ontwikkelingen DC Zeist/Rotterdam en PI Nieuwegein Update vanuit de Raad voor de Rechtspraak

Sprakeloos…

Wij zijn sprakeloos.De hulpverleners, nu slachtoffers. Voor dit verlies zijn geen woorden. Wij wensen familie en nabestaanden van onze collega veel sterkte met dit immense verlies. De betrokken gewonde collega’s wensen wij een voorspoedig herstel toe. Wij wensen jullie en alle collega’s van CTP Veldzicht enorm veel kracht toe. Kracht bij de verwerking van het […]

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws

Nieuwe verlofregeling of toch behoud van de PAS? De RVU-regeling Verduurzaming van jouw woning Stijgende prijzen Brief aan de MP – Coalitie voor Veiligheid

Doei oud! Hoi nieuw!

NIEUWSBRIEF PENSIOEN SEPTEMBER 2022 Toch nog een regeling vervroegd uittreden! Noodzaak pensioenhervorming? Lezersrubriek Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor Bedrag ineens Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan van start Wist je dat ..?

DRINGENDE OPROEP: VEILIGHEID, JUIST NU!

Coalitie voor Veiligheid (CvV) wijst de minister-president op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. In de brief wijzen de bij de coalitie betrokken partijen w.o. Justitievakbond Juvox op het gebrek aan focus op onze veiligheidsvraagstukken.

Onderhandelingsakkoord cao Rijk

90% van de leden stemt ‘voor’ het onderhandelingsresultaat ___Onderhandelingsakkoord___ cao Rijk De AC onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao Rijk. De afgelopen 10 dagen stemden leden van de AC Rijksvakbonden, over dit onderhandelingsresultaat. Dit is het uiteindelijke stemresultaat van de AC Rijksvakbonden:  Ja tegen deze cao: 90%Nee tegen deze cao: 9%Stemonthouding: 1% […]

Onderhandelingsresultaat cao Rijk 2022 – 2024

Na intensieve onderhandelingen in de maanden mei en juni bereikten de bonden en werkgever Rijk een onderhandelingsresultaat. Als voldoende vakbondsleden instemmen met dit resultaat dan gelden de afspraken die we nu aan onze leden voorleggen.

Justitievakbond Juvox, rapport feitenonderzoek

Niet-integer, zelfverrijking, intimidatie. Enkele voorbeelden van verwijten van melders aan het adres van enkele (voormalig) bestuursleden van Justitievakbond Juvox.Deze verwijten heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid, na Kamervragen, opdracht doen geven aan de ‘commissie Juvox’ (onder leiding van hoogleraar Emile Kolthoff) om medio 2021 een feitenonderzoek op te starten. Het feitenonderzoek is begin 2022 […]