Belangenbehartiging

Dit doen wij

01

Collectieve belangenbehartiging

Justitievakbond Juvox is een sterke speler in een aantal belangrijke collectieve overleggen, dat wil zeggen overleggen waarin wordt opgekomen voor de gezamenlijke belangen van ambtenaren werkzaam bij de Rijksoverheid in het algemeen en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in het bijzonder. Centraal staan hier de arbeidsvoorwaarden en reorganisaties.

Meer informatie

02

Individuele belangenbehartiging

Individuele belangenbehartiging houdt in het verlenen van juridische- en/of andere bijstand aan leden van Justitievakbond Juvox met betrekking tot hun rechtspositie als ambtenaar. Dit betekent enerzijds het beantwoorden van vragen over rechtspositionele kwesties en het geven van adviezen daarover en anderzijds het verlenen van bijstand aan leden die in hun werk in moeilijkheden zijn geraakt of dreigen te raken dan wel die met enig ander probleem met betrekking tot hun rechtspositie te maken hebben of krijgen.

Meer informatie

03

Mediation voor Juvoxleden

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, onderhandelingen begeleidt tussen partijen in een conflict, met de bedoeling om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen zo goed mogelijke oplossing te komen.

Meer informatie