Collectieve belangenbehartiging

Justitievakbond Juvox is een sterke speler in een aantal belangrijke collectieve overleggen, dat wil zeggen overleggen waarin wordt opgekomen voor de gezamenlijke belangen van ambtenaren werkzaam bij de Rijksoverheid in het algemeen en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in het bijzonder. Centraal staan hier de arbeidsvoorwaarden en reorganisaties.

Welke overleggen zijn er?

Platform Sector Overleg Rijk (Platform SOR)

In het Platform Sector Overleg Rijk van het Ambtenarencentrum werkt Justitievakbond Juvox nauw samen met de overige ‘AC-Rijksvakbonden’. Via professionele orderhandelaars van het Ambtenarencentrum worden de besluiten, standpunten of ideeën van het platform ingebracht in het Sector Overleg Rijk (SOR), het overleg van de minister voor de Rijksdienst (BZK) met de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO).

Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO)

In het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) bespreekt Justitievakbond Juvox samen met zijn collega-vakbonden van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) met de secretaris-generaal en zijn plaatsvervanger de arbeidsvoorwaarden en reorganisaties van alle onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is soms nodig om met de bestuurder van een van de onderdelen van dat ministerie te overleggen, bijvoorbeeld over een (naderende) reorganisatie bij dat onderdeel. Dat gebeurt dan in een Technisch Overleg (TO) van het DGO. Zo is er een TO Openbaar Ministerie (OM), TO Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), TO Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), TO Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en een TO Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Georganiseerd Overleg Dienst Justitiële Inrichtingen (GO DJI)

Voor één groot onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid is een afzonderlijk georganiseerd overleg in het leven geroepen: de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In het Georganiseerd Overleg Dienst Justitiële Inrichtingen (GO DJI) bespreekt Justitievakbond Juvox samen met zijn collega-vakbonden van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) met de hoofddirecteur van die dienst de arbeidsvoorwaarden en reorganisaties van alle onderdelen van die dienst.

Georganiseerd Overleg Raad voor de rechtspraak (GO Raad)

De rechtspraak heeft een bijzondere positie. De Raad voor de rechtspraak valt niet onder het gezag van de minister van Justitie en Veiligheid of enig ander overheidsorgaan. Dat komt voort uit het principe dat de Rechtspraak onafhankelijk en zelfstandig moet zijn. Om die reden is er een afzonderlijk georganiseerd overleg met de Raad voor de rechtspraak in het leven geroepen. In het Georganiseerd Overleg Raad voor de rechtspraak (GO Raad) bespreekt Justitievakbond Juvox samen met zijn collega-vakbonden van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) met de voorzitter van die raad de arbeidsvoorwaarden en reorganisaties van alle onderdelen van de rechtspraak.