Individuele belangenbehartiging

Kort samengevat “Laat het vechten met je baas maar aan ons over”.

Wat houdt het in?

Individuele belangenbehartiging staat voor het geven van advies en verlenen van (juridische) bijstand aan leden die op de een of andere manier hulp behoeven bij zaken met betrekking tot hun rechtspositie.

Dat kan op twee manieren:

 • door het beantwoorden van een bepaalde vraag of vragen en/of het adviseren over rechtspositionele kwesties;
 • door het bijstaan van leden die in hun werk in moeilijkheden zijn geraakt of dreigen te raken dan wel die met enig ander probleem met betrekking tot hun rechtspositie te maken hebben of dreigen te krijgen.

Wij verlenen je bijstand op
verschillende manieren door:

 • gezamenlijk gesprekken te voeren met jou en een andere partij of partijen;
 • te bemiddelen;
 • het zoeken naar mogelijke oplossingen voor conflicten;
 • te onderhandelen;
 • het geven van tips en adviezen.

We helpen we je natuurlijk ook nog met:

 • het schrijven van brieven;
 • het verlenen van bijstand als raadsman/raadsvrouw tijdens (hoor)zittingen gedurende
  procedures.

Wanneer kom je voor bijstand in aanmerking?

Vragen beantwoorden wij altijd van al onze leden, ongeacht de duur van het lidmaatschap. Wij verlenen je bijstand indien je minimaal zes maanden lid bent van onze Justitievakbond Juvox. Het dienen dan wel zaken te zijn die nog niet speelden of te voorzien waren op het moment dat je jouw lidmaatschap bij ons aanging.

Ben je nog geen zes maanden lid, maar heb je onze hulp dringend nodig? Neem dan contact op met de coördinator Individuele Belangenbehartiging, Frank Bos. Hij kijkt dan samen met jou naar de mogelijkheden.

Door wie wordt de bijstand verleend?

Je wordt geadviseerd en bijgestaan door een lid van het team individuele belangenbehartigers (IB-ers). Dit zijn allemaal medewerkers die zelf werkzaam zijn binnen een onderdeel van Justitie en Veiligheid. Zij weten dus uit eigen ervaring hoe het er in jouw organisatie aan toe gaat wat de kwaliteit van de hulp extra ten goede komt.

Er wordt geprobeerd om binnen drie werkdagen contact met je op te nemen. Soms lukt dat helaas niet vanwege drukte.

Onze IB-ers zijn opgeleid om je te kunnen bijstaan en zij houden hun kennis op peil door bijscholing en het regelmatig bijwonen van de geplande casusoverleggen. Tijdens deze overleggen worden de ervaringen onderling uitgewisseld en lastige casussen besproken. Deze intervisie draagt eraan bij dat we je beter kunnen helpen.

Indien wij het nodig achten schakelen wij voor jou zelfs een advocaat in.

Op het gebied van de individuele belangenbehartiging ben je bij Justitievakbond Juvox verzekerd van goede bijstand. Mocht je nog twijfelen dan is dit in ieder geval een hele goede reden om lid te worden van onze goede en leuke vakbond. Twijfel dus niet langer en meld je aan als nieuw lid!