Mediation voor onze leden

Mediation houdt in dat de twee, of meerdere, partijen die met elkaar een conflict hebben onder begeleiding van een onafhankelijke derde (de mediator) met elkaar in gesprek gaan om te kijken of zij tot een oplossing kunnen komen.

Soms dan heb je een conflict met je werkgever, een leidinggevende of een collega wat zo hoog is opgelopen dat er op dat moment geen goede samenwerking meer (mogelijk) is. Kom je er dan met de ander zonder hulp niet meer uit dan biedt mediation vaak de uitkomst.

Onder begeleiding van de mediator ga je met de andere partij(en) in gesprek. De mediator zal in eerste instantie proberen jullie weer met elkaar in gesprek te krijgen en weer naar elkaar proberen te laten luisteren. Daarna brengt de mediator in kaart waar het conflict nu werkelijk om gaat. Vaak zie je alleen het topje van de ijsberg, maar wat bevindt zich allemaal van die ijsberg onder water? Waar is het conflict nou echt om ontstaan? Daar gaat de mediator naar op zoek. Ook inventariseert de mediator zowel jouw als de ander zijn/haar belangen.

Als dat allemaal duidelijk is dan gaat de mediator op zoek naar mogelijkheden om jullie tot een oplossing te kunnen laten komen. Aangezien niet de mediator de oplossing geeft, maar jullie als partijen daar zelf mee komen, zijn de oplossingen veel langer houdbaar. Iets waar jezelf achterstaat zal je niet zo snel loslaten.

Uiteindelijk kunnen er dan door jullie concrete afspraken worden gemaakt die in een vaststellingsovereenkomst worden opgenomen. Die vaststellingsovereenkomst wordt door jou en de andere deelnemer(s) aan de mediation ondertekend. 

Waarom mediation en geen gerechtelijke procedure?

Je kan zelf tijdens de mediation actief en creatief maatwerk leveren in jouw eigen zaak. De rechter legt een vonnis op waar vaak maar één van de partijen gelukkig mee is. Soms is zelfs niemand gelukkig met een gerechtelijke uitspraak. Door een gerechtelijke procedure kunnen de standpunten tussen jou en de tegenpartij zelfs verscherpen en verdiepen. Dat is bij mediation niet zo. Mediation is een win-win situatie. Zowel jij als de ander hebben er baat bij, omdat jullie in goed overleg tot oplossingen komen waar jullie achterstaan.

In werksituaties moet je vaak door met je leidinggevende of collega. Mediation heeft heel vaak een positief effect op de manier waarop je na de mediation met elkaar omgaat. Dat is fijn, omdat je toch een groot deel van de dag op je werk doorbrengt. Spanning en stress op je werk is niet goed voor je gezondheid en verpest ook nog eens je werkplezier.

Hoe schakel je mediation in?

Je kan als medewerker van de Staat der Nederlanden vanwege een conflict op het werk gratis gebruik maken van mediation. Dat kan aangevraagd worden bij de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( www.ubrijk.nl ). UBR is gevestigd in het Rijkskantoor Beatrixpark, Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN Den Haag (Postbus 20011, 2500 EA Den Haag).

Er wordt gewerkt met MfN-registermediators. Dat zijn mediators die zijn geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland. De MfN is een kwaliteitsregister dus zo weet je dat je bent verzekerd van een kwalitatief goede mediator.

Wil je meer weten over mediation neem dan contact op met UBR of met de portefeuillehouder Individuele Belangenbehartiging, Frank Bos.