Nieuwe voorzitter Justitievakbond Juvox

Na ruim 9 jaar aan het roer van Justitievakbond Juvox te hebben gestaan, heeft Marcel Smit het voorzittersstokje overgedragen aan Samantha Velders. Samantha Velders is op 18 mei 2022 tijdens de Algemene Ledenraadsvergadering benoemd tot ad interim voorzitter. Zij zal de voorzittersrol vervullen voor de duur dat dit nodig is. Naast de benoeming van de […]

Uitnodiging Summerschool 2022

Summerschool 2022Jouw toekomst als meesterwerkMELD JE AAN! Summerschool op locatieWil jij graag weer fysiek met andere rijksmedewerkers samenkomen? Dat komt goed uit! We organiseren dit jaar namelijk weer zes Summerschooldagen op locatie. En wat voor een locatie! In drie musea, verspreid door het land, zorgen we voor een kleurrijke dag: Dinsdag 14 en donderdag 16 […]

Gaan de cao-onderhandelingen beginnen?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee, nog niet. Onlangs meldden de AC Rijksvakbonden begin februari te willen starten met de cao- onderhandelingen. Maar de werkgever Rijk en de andere bonden zijn nog niet zover. Wel vinden de andere bonden (FNV, CNV en CMHF) – net als jullie – de onderwerpen […]

De AC Rijksvakbonden (NCF, Justitievakbond Juvox, VPW, VCPS en De Unie) zijn tegen controle van het vaccinatiebewijs door de werkgever

Maatregelen in het kader van de bestrijding van de pandemie moeten subsidiair, proportioneel en tijdelijk van aard zijn. Allereerst moeten dus alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen, thuiswerken waar dat kan, anderhalve meter afstand houden op de werkvloer, voldoende ventilatie en voldoende beschermingsmiddelen ter beschikking stellen in die situaties daar waar er niet thuisgewerkt kan worden. Pas als alle voorzorgsmaatregelen zijn uitgeput, pas dan kunnen […]

Zorgen Justitievakbond Juvox over QR-code op het werk

Het zal niemand ontgaan zijn dat de overheid op dit moment weer nadenkt over de Corona-maatregelen. Het demissionaire kabinet heeft een ontwerp wettekst gemaakt die het werkgevers mogelijk maakt om werknemers te vragen om een coronatoegangsbewijs (QR-code). De werkgever hoeft dit niet per se te doen. Het College voor de Rechten van de mens heeft […]

VAKBONDSCONTRIBUTIE DEELS TERUGVORDEREN VIA IKB

Wist je dat je een deel van de vakbondscontributie via je werkgever kunt terugvragen?Dit heeft Justitievakbond Juvox voor je afgesproken in de cao. Hieronder lees je hoe je dit kan terugvragen. Stappenplan Log in op jouw P-direkt-account. Ga naar ‘Financiën en Salaris’. Ga naar ‘Individueel Keuzebudget’. Klik op ‘Individueel Keuzebudget’. Klik op ‘Nieuw IKB-doel selecteren’ […]

Ju4tje – Het laatste Juvox-nieuws

In dit nummer de volgende onderwerpen: Nieuwe cao Rijk 2021 Terugvorderen (deels) vakbondscontributie IKB (uiterlijk 12 december 2021 om 22.00 uur)

Uitslag ledenraadpleging cao Rijk

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een resultaat van onderhandelingen over een nieuwe cao. De afgelopen twee weken stemden leden van de AC Rijksvakbonden over dit onderhandelingsresultaat. Stemresultaat van de gevalideerde stemmen van de AC Rijksvakbonden:  Ja: 79% Nee: 20% Stemonthouding: 1% Aangezien de meerderheid van de leden voor dit onderhandelingsresultaat stemt, gaan de AC Rijksvakbonden akkoord […]

Resultaat onderhandelingen CAO 2021

De vakbonden FNV, Ambtenarencentrum (AC), CNV en CMHF en de werkgever Rijk hebben op 13 oktober 2021 een resultaat van onderhandelingen bereikt. Over de inhoudelijke onderwerpen, zoals hybride werken en de introductie van de periodieke VOG bestaat overeenstemming tussen bonden en werkgever. Op het loon is er een verschil tussen wat de werkgever tijdens de looptijd […]