Iets over onze magazines, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst.

Magazine 24 – november 2019

OnderzoekDJI,hoe veilig voel jij je op de werkvloer? IndividueelKeuze Budget (IKB) Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) Juridisch medewerkers rechtbanken teleurgesteld

Read More »

Magazine 23 – juli 2019

Afscheid van bijna 100 jaar bestuurservaring Dekkingsgraad ABP De individuele belangenbehartigers van Justitievakbond Juvox stellen zich voor Individueel Keuzebudget

Read More »

Magazine 22 – maart 2019

Interview vertrouwenspersoon Doorlichtingsonderzoek Rechtspraak Ontslag op andere gronden Marina Cremer Eindhoven stelt zich voor als aspirant-hoofdbestuurslid

Read More »