Magazine 24 – november 2019

OnderzoekDJI,hoe veilig voel jij je op de werkvloer?
IndividueelKeuze Budget (IKB)
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Juridisch medewerkers rechtbanken teleurgesteld