De medezeggenschap en OR

Je kunt binnen je organisatie op verschillende manieren invloed uitoefenen. Eén van die manieren is de medezeggenschap via de ondernemingsraad. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) biedt ondernemingsraden een sterke positie voor het uitoefenen van werknemersinvloed. Maar in de praktijk is het soms lastig om in het overleg met de werkgever de boodschap over te brengen.

Als vakorganisatie mogen wij kandidaten aanleveren voor de ondernemingsraadverkiezingen. De uitvraag voor kandidaatsstelling wordt gedaan door de portefeuillehouder Medezeggenschap die vervolgens de kandidatenlijst aanlevert voor de ondernemingsraad.

Justitievakbond Juvox kan zijn leden in de ondernemingsraden ondersteuning bieden bij alle zaken waar zij in dat overleg tegen aan lopen. Heb je vragen of loop je als lid van een ondernemingsraad tegen problemen aan, dan kun je Justitievakbond Juvox benaderen voor advies en hulp.

Voor vragen met betrekking tot de medezeggenschap kun je altijd contact met ons opnemen.

Juvox checklist reorganisaties

Justitievakbond Juvox is aan het onderzoeken op welke wijze de leden kunnen worden ondersteund bij onder andere het toezicht op reorganisaties en bij OR-verkiezingen.
Heb jij nog goede plannen of mis je bepaalde zaken met betrekking tot de OR? Meld dit dan aan ons!

Reorganisatie? Gebruik de Juvox checklist reorganisaties als leidraad.

Events

Landelijke Juvox Medezeggenschapsdag

Justitievakbond Juvox organiseert regelmatig bijeenkomsten voor OR-leden. Jaarlijks is er de landelijke Juvox Medezeggenschapsdag. 

Benen-op-tafel-bijeenkomst

Tevens organiseert Justitievakbond Juvox met regelmaat een informele Benen op tafel-bijeenkomst, waar altijd interessante onderwerpen de revue passeren en waar je kunt netwerken en overleggen met andere (OR-)leden.

Mocht je goede ideeën hebben voor een thema voor de landelijke Juvox Medezeggenschapsdagen en/of de Benen op tafel-bijeenkomsten, geef die dan door aan:

Mevrouw R. Weber (Ria) r.weber@juvox.nl
Ondersteuning medezeggenschap-portefeuille Justitievakbond Juvox