Over Juvox

Doelstellingen

 1. Justitievakbond Juvox stelt zich ten doel:
   
  • het behartigen van zowel de materiële en immateriële als de collectieve en de individuele belangen van zijn leden;
  • het bevorderen van de onderlinge band tussen zijn leden.


 2. Justitievakbond Juvox tracht dit doel onder meer te bereiken door:
   
  • het voeren van overleg met vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en/of van andere werkgevers;
  • het verlenen van diensten aan zijn leden;
  • het adviseren en voorlichten van zijn leden, het verzorgen van publicaties en het onderhouden van de website van Justitievakbond Juvox;
  • het ondersteunen en faciliteren van zijn leden;
  • het organiseren van activiteiten voor zijn leden;
  • zich aan te sluiten bij een centrale van verenigingen van ambtenaren.


 3. Justitievakbond Juvox is bevoegd om collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan.


 4. Justitievakbond Juvox kan een ander de bevoegdheid verlenen om namens hem collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan.

Hoofdbestuur

Voorzitter
Dhr. MR. M.N.J. SMIT (MARCEL)
Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20 DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA DEN HAAG | 0655414368 | mr.m.n.j.smit@hotmail.com

Taken en Portefeuilles: | Algehele leiding en woordvoering | Collectieve belangenbehartiging, waaronder Departementaal Georganiseerd Overleg J&V | Georganiseerd Overleg Raad voor de rechtspraak | Georganiseerd Overleg DJI | Platform Sector Overleg Rijk | Leiding interne vergaderingen, waaronder hoofdbestuursvergadering, afstemmingsoverleg met sectiebesturen, informatieoverleg met afgevaardigden en ledenraad

Vice voorzitter
Mevr. N.M.G. BRAZIL- HOOIJBOER (NICOLETTE)
Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20 DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA DEN HAAG | 0646427484 | n.brazil@kpnplanet.nl |

Taken en Portefeuilles: | Collectieve belangenbehartiging, waaronder Departementaal Georganiseerd Overleg J&V | Medezeggenschap | Juvox Academie | Pensioendeskundige overheid | Opleidingen en Trainingen

Secretaris – (Aspirant)
Mevr. H. HEIJSTEK (HENRIËTTE)
Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20 DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA DEN HAAG | 0612514734 | hheijstek@hetnet.nl |

Taken en Portefeuilles: | Georganiseerd Overleg Raad voor de rechtspraak | Coördinator belangenbehartiging | Individuele belangenbehartiging | Bestuurlijke ondersteuning

Waarnemend Penningmeester 
Dhr. F.J. BOS (FRANK)
Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20 DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA DEN HAAG | 0651245203 | f.j.bos@juvox.nl |

Taken en Portefeuilles: | Georganiseerd Overleg DJI | Individuele belangenbehartiging | Bestuurlijke ondersteuning | ICT |

Hoofdbestuurslid – (Aspirant) 
Mevr. S. VELDERS (Samantha)
Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20 DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA | 0652753795 | samanthavandegoede@hotmail.com |

Taken en Portefeuilles: | Communicatie | (Social)Media | Bestuurlijke Ondersteuning | Ledenwerving | Jong JUVOX | Redactie Magazine

Sectiebesturen

Elke sectie kent een sectiebestuur. Het sectiebestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en meerdere bestuursleden.
Amsterdam
Voorzitter  Dhr. C. FOURTOUNIDIS (CHRISTOS) – DJI
Secretaris  Dhr. C. LUNING (CASPER) – DJI
Penningmeester  Dhr. M. MEIJER (MARCO) – DJI
Bestuurslid    Dhr. L.P. CARRION (LOUIS) – DJI
Bestuurslid    Mevr. W.S.M. SCHRÖER (MIRANDA) – OM
Bestuurslid    Dhr. H.E. van der STAAIJ (HANS) – OM
Arnhem
Voorzitter  (Aspirant) – Dhr. E. van den BERG (ERIK) – DJI
Secretaris  Mevr. B. SCHAAKE (BARTJE) – PA
Penningmeester  (Aspirant) – Dhr. G.T. van der PAL (GERARD) – DJI
Bestuurslid  Dhr. D.J.T. van der VEER (DAAN) – DJI
Bestuurslid  Dhr. G.J. de VRIES (GERBEN) – DJI
Leeuwarden
Voorzitter  Mevr. W. van der VEEN (WIETSKE) – CJIB
Secretaris  Dhr. F. BULTS (FRITS) – DJI
Penningmeester  Dhr. A.A. HOEKSTRA (ALBERT) – DJI
Den Bosch
Voorzitter  Dhr. F. de ROOIJ (FRED) – DJI
Secretaris  Dhr. C.J. van der VLOET (KAREL) – DJI
Penningmeester  Dhr. F.P.M. MAAS (FRANS) – PA
Bestuurslid  Dhr. J.J.H. BEKERS (JACK) – OM
Den Haag
Voorzitter  Dhr. E.J. van DIJK (ELIAS) – PA
Secretaris  Dhr. P. van VEGHEL (PETER) – DJI
Penningmeester  Dhr. R. PLAK (RONALD) – DJI
Bestuurslid    Mevr. D.W. VOSKUIJL (DANIELLE) – DJI
Bestuurslid    Dhr. B.R. MITHOE (RUUD) – OM
Bestuurslid  Dhr. R.J. MINKES (ROB) – DJI

Afgevaardigden naar de ledenraad

Elke sectie heeft maximaal 10 afgevaardigden naar de ledenraad.


Amsterdam : 1  Mevr. M. ALTINTAS (MESUDIYE) – RB
  2  (Aspirant) Mevr. J. RUSMAN (JACQUELINE) – DJI
  3  (Aspirant) Dhr. J.M. TUIJP (JACK) – OM
  4  Mevr. E.M. de BUEGER (IRMA) – RB
  5  (Aspirant) Dhr. R.J.L. KEEREWEER (RICHARD) – OD
  6  Dhr. M. TATAR (MUSTAFA) – DJI
  7  Dhr. J. ZWAAN (JAN) – RB
  8  (Aspirant) Dhr. J.A. FES (HANS) – DJI
  9  Dhr. W.E. HATO (WENDELL) – DJI
  10  Dhr. J.H.F. PECHER (JOS) – DJI

 Arnhem : 1  Dhr. J.H. KLUIN (JOS) – DJI
  2  Dhr. A.C. NOBEL (TON) – DJI
  3  Dhr. J.W.A. de JONG (JAN) – OM
  4  Dhr. E.J. van der WAL (EVERT) – OM
  5  Mevr. F.J.H. FRITSEMA (ERICA) – DJI
  6  Dhr. J. MEULEMAN (JACQUES) – DJI
  7  (Aspirant) Mevr. H.E.B.T. KELDERMAN (HENRIËTTE) – DJI
  8  Mevr. A.L. GUMBS (AISHEL) – DJI
  9  Dhr. W.A.E. WIJNANDS (WIJNAND) – DJI

Leeuwarden : 1  Dhr. E. IDEMA (EVERT) – DJI
  2  Dhr. D. EDELENBOS (DIRK) – DJI
  4  Dhr. B.K. KUIPER (BERT) – DJI
  5 Dhr. D. van der MOLEN (DERK) – DJI
  6 Dhr. B.A. WESTRA (BRUGT ANNE) – DJI

Den Bosch : 1  Mevr. L.M.P. GIEZENBERG (LOUISE) – RB
  2  Dhr. P.A.M. KLOSTERMANN (PETER) – PA
  3  Mevr. J. de BEST (JUDITH) – RB
  4  Dhr. J. van den BROEK (JAN) – DJI
  5  Dhr. H.A. van RANGELROOIJ (MARCEL) – DJI Den Haag : 1  Dhr. F. SALIHA (FRANK) – DJI
  2  Dhr. B.C. de BOER (BEN) – DJI
  3  Mevr. S. van der KAMP (SONJA) – RB
  4  Mevr. M. KÖMBE (MELEK) – OM
  5  Mevr. T.I. RAMDIEN (THELMA) – IND
  6  Dhr. R. BOOGERS (RAYMOND) – DJI
  7  Dhr. H.J.P. KNAAP (HARRY) – DJI
  8  Dhr. J.C.C.G. KEIJSER (JAN) – DJI
  9  Dhr. H.J.M. SCHOONBROOD (HENNY) – DJI

Externe communicatie

1e aanspreekpunt
Voorzitter :
Dhr. MR. M.N.J. SMIT ( MARCEL )
Telefoon : 0655414368
E-mailadres : mr.m.n.j.smit@hotmail.com

2e aanspreekpunt
Mevr. S. VELDERS (Samantha)
Telefoon: 06-52753795
E-mailadres: samanthavandegoede@hotmail.com

|

Organogram