Over Juvox

Doelstellingen

 1. Justitievakbond Juvox stelt zich ten doel:
   
  • het behartigen van zowel de materiële en immateriële als de collectieve en de individuele belangen van zijn leden;
  • het bevorderen van de onderlinge band tussen zijn leden.


 2. Justitievakbond Juvox tracht dit doel onder meer te bereiken door:
   
  • het voeren van overleg met vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en/of van andere werkgevers;
  • het verlenen van diensten aan zijn leden;
  • het adviseren en voorlichten van zijn leden, het verzorgen van publicaties en het onderhouden van de website van Justitievakbond Juvox;
  • het ondersteunen en faciliteren van zijn leden;
  • het organiseren van activiteiten voor zijn leden;
  • zich aan te sluiten bij een centrale van verenigingen van ambtenaren.


 3. Justitievakbond Juvox is bevoegd om collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan.


 4. Justitievakbond Juvox kan een ander de bevoegdheid verlenen om namens hem collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan.

Hoofdbestuur

Voorzitter
Dhr. MR. M.N.J. SMIT (MARCEL)
Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20 DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA DEN HAAG | 0655414368 | voorzitter@juvox.nl |

Taken en Portefeuilles: | Algehele leiding en woordvoering | Collectieve belangenbehartiging, waaronder Departementaal Georganiseerd Overleg J&V | Georganiseerd Overleg Raad voor de rechtspraak | Georganiseerd Overleg DJI | Platform Sector Overleg Rijk | Leiding interne vergaderingen, waaronder hoofdbestuursvergadering, afstemmingsoverleg met sectiebesturen, informatieoverleg met afgevaardigden en ledenraad

Vice voorzitter
Mevr. N.M.G. BRAZIL- HOOIJBOER (NICOLETTE)
Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20 DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA DEN HAAG | 0646427484 | n.brazil@juvox.nl |

Taken en Portefeuilles: | Collectieve belangenbehartiging, waaronder Departementaal Georganiseerd Overleg J&V | Medezeggenschap | Juvox Academie | Pensioendeskundige overheid | Opleidingen en Trainingen

Secretaris – (Aspirant)
Mevr. H. HEIJSTEK (HENRIËTTE)
Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20 DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA DEN HAAG | 0612514734 | h.heijstek@juvox.nl |

Taken en Portefeuilles: | Georganiseerd Overleg Raad voor de rechtspraak | Coördinator belangenbehartiging | Individuele belangenbehartiging | Bestuurlijke ondersteuning

Waarnemend Penningmeester 
Dhr. F.J. BOS (FRANK)
Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20 DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA DEN HAAG | 0651245203 | f.bos@juvox.nl |

Taken en Portefeuilles: | Georganiseerd Overleg DJI | Individuele belangenbehartiging | Bestuurlijke ondersteuning | ICT 

Hoofdbestuurslid – (Aspirant) 
Mevr. S. VELDERS – VAN DE GOEDE (Samantha)
Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20 DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA | 0652753795 | s.velders@juvox.nl |

Taken en Portefeuilles: | Georganiseerd Overleg DJI | Communicatie | (Social)Media | Bestuurlijke Ondersteuning | Ledenwerving | Jong JUVOX | Redactie Magazine

Sectiebesturen

Elke sectie kent een sectiebestuur. Het sectiebestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en meerdere bestuursleden.

Amsterdam

Voorzitter –– 
Secretaris
Penningmeester –– 
Bestuurslid   Dhr. L.P. CARRION (LOUIS)– DJI
Bestuurslid   Mevr. W.S.M. SCHRÖER (MIRANDA)– OM
Bestuurslid   Dhr. H.E. van der STAAIJ (HANS)– OM

Arnhem

Voorzitter –
Secretaris –– 
Penningmeester –
Bestuurslid Dhr. D.J.T. van der VEER (DAAN)– DJI
Bestuurslid Dhr. G.J. de VRIES (GERBEN)– DJI

Leeuwarden

Voorzitter Mevr. W. van der VEEN (WIETSKE)– CJIB
Secretaris Dhr. F. BULTS (FRITS)– DJI
Penningmeester Dhr. A.A. HOEKSTRA (ALBERT)– DJI

Den Bosch

Voorzitter– 
Secretaris– 
Penningmeester –
Bestuurslid Dhr. J.J.H. BEKERS (JACK)– OM

Den Haag

Voorzitter– 
Secretaris –– 
Penningmeester –– 
Bestuurslid   Mevr. D.W. VOSKUIJL (DANIELLE)– DJI
Bestuurslid   Dhr. B.R. MITHOE (RUUD)– OM
Bestuurslid Dhr. R.J. MINKES (ROB)– DJI

Afgevaardigden naar de ledenraad

Elke sectie heeft maximaal 10 afgevaardigden naar de ledenraad.


Amsterdam :1 Mevr. M. ALTINTAS (MESUDIYE)– RB
 2 (Aspirant) Mevr. J. RUSMAN (JACQUELINE)– DJI
 3 (Aspirant) Dhr. J.M. TUIJP (JACK)– OM
 4 Mevr. E.M. de BUEGER (IRMA)– RB
 5 (Aspirant) Dhr. R.J.L. KEEREWEER (RICHARD)– OD
 6 Dhr. M. TATAR (MUSTAFA)– DJI
 7 Dhr. J. ZWAAN (JAN)– RB
 8 (Aspirant) Dhr. J.A. FES (HANS)– DJI
 9 Dhr. W.E. HATO (WENDELL)– DJI
 10 Dhr. J.H.F. PECHER (JOS)– DJI

 Arnhem :1 Dhr. J.H. KLUIN (JOS)– DJI
 2 Dhr. A.C. NOBEL (TON)– DJI
 3 Dhr. J.W.A. de JONG (JAN)– OM
 4 Dhr. E.J. van der WAL (EVERT)– OM
 5 Mevr. F.J.H. FRITSEMA (ERICA)– DJI
 6 Dhr. J. MEULEMAN (JACQUES)– DJI
 7 (Aspirant) Mevr. H.E.B.T. KELDERMAN (HENRIËTTE)– DJI
 8 Mevr. A.L. GUMBS (AISHEL)– DJI
 9 Dhr. W.A.E. WIJNANDS (WIJNAND)– DJI

Leeuwarden :1 Dhr. E. IDEMA (EVERT)– DJI
 2 Dhr. D. EDELENBOS (DIRK)– DJI
 4 Dhr. B.K. KUIPER (BERT)– DJI
 5Dhr. D. van der MOLEN (DERK)– DJI
 6Dhr. B.A. WESTRA (BRUGT ANNE)– DJI

Den Bosch :1 Mevr. L.M.P. GIEZENBERG (LOUISE)– RB
 2 Dhr. P.A.M. KLOSTERMANN (PETER)– PA
 3 Mevr. J. de BEST (JUDITH)– RB
 4 Dhr. J. van den BROEK (JAN)– DJI
 5 Dhr. H.A. van RANGELROOIJ (MARCEL)– DJI
    

 Den Haag :1Dhr. H.J.M. SCHOONBROOD (HENNY)– DJI
 2 Dhr. B.C. de BOER (BEN)– DJI
 3 Mevr. S. van der KAMP (SONJA)– RB
 4 Mevr. M. KÖMBE (MELEK)– OM
 5 Mevr. T.I. RAMDIEN (THELMA)– IND
 6 Dhr. R. BOOGERS (RAYMOND)– DJI
 7 Dhr. H.J.P. KNAAP (HARRY)– DJI
    

Externe communicatie

1e aanspreekpunt
Voorzitter :
Dhr. MR. M.N.J. SMIT ( MARCEL )
Telefoon : 0655414368
E-mailadres : voorzitter@juvox.nl

2e aanspreekpunt
Mevr. S. VELDERS (Samantha)
Telefoon: 06-52753795
E-mailadres: s.velders@juvox.nl

 

|

Organogram