Over Juvox

Doelstellingen

 1. Justitievakbond Juvox stelt zich ten doel:
   
  • het behartigen van zowel de materiële en immateriële als de collectieve en de individuele belangen van zijn leden;
  • het bevorderen van de onderlinge band tussen zijn leden.


 2. Justitievakbond Juvox tracht dit doel onder meer te bereiken door:
   
  • het voeren van overleg met vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en/of van andere werkgevers;
  • het verlenen van diensten aan zijn leden;
  • het adviseren en voorlichten van zijn leden, het verzorgen van publicaties en het onderhouden van de website van Justitievakbond Juvox;
  • het ondersteunen en faciliteren van zijn leden;
  • het organiseren van activiteiten voor zijn leden;
  • zich aan te sluiten bij een centrale van verenigingen van ambtenaren.


 3. Justitievakbond Juvox is bevoegd om collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan.


 4. Justitievakbond Juvox kan een ander de bevoegdheid verlenen om namens hem collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan.


Hoofdbestuur

Voorzitter
Dhr. MR. M.N.J. SMIT (MARCEL)
Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20 DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA DEN HAAG | 0655414368 | voorzitter@juvox.nl |

Taken en Portefeuilles: | Algehele leiding en woordvoering | Collectieve belangenbehartiging, waaronder Departementaal Georganiseerd Overleg J&V | Georganiseerd Overleg Raad voor de rechtspraak | Georganiseerd Overleg DJI | Platform Sector Overleg Rijk | Leiding interne vergaderingen, waaronder hoofdbestuursvergadering, afstemmingsoverleg met sectiebesturen, informatieoverleg met afgevaardigden en ledenraad

Vice voorzitter
Mevr. N.M.G. BRAZIL- HOOIJBOER (NICOLETTE)
Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20 DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA DEN HAAG | 0646427484 | n.brazil@juvox.nl |

Taken en Portefeuilles: | Collectieve belangenbehartiging, waaronder Departementaal Georganiseerd Overleg J&V | Medezeggenschap | Juvox Academie | Pensioendeskundige overheid | Opleidingen en Trainingen

Penningmeester 
Dhr. F.J. BOS (FRANK)
Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20 DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA DEN HAAG | 0651245203 | f.bos@juvox.nl |

Taken en Portefeuilles: | Georganiseerd Overleg DJI | Individuele belangenbehartiging | Bestuurlijke ondersteuning | ICT | Ledenadministratie

Hoofdbestuurslid – (Aspirant) 
Mevr. S. VELDERS – VAN DE GOEDE (Samantha)
Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20 DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA | 0652753795 | s.velders@juvox.nl |

Taken en Portefeuilles: | Georganiseerd Overleg DJI | Communicatie | (Social)Media | Bestuurlijke Ondersteuning | Ledenwerving | Jong JUVOX | Redactie Magazine | ICT | Ledenadministratie


Afgevaardigden naar de ledenraad

Elke sectie heeft maximaal 10 afgevaardigden naar de ledenraad.


Amsterdam : 1  Mevr. M. ALTINTAS (MESUDIYE) – RB
  2  (Aspirant) Mevr. J. RUSMAN (JACQUELINE) – DJI
  3  Dhr. J.M. TUIJP (JACK) – OM
  4  Mevr. E.M. de BUEGER (IRMA) – RB
  5  (Aspirant) Dhr. R.J.L. KEEREWEER (RICHARD) – DT&V
  6  Dhr. M. TATAR (MUSTAFA) – DJI
  7  Dhr. J. ZWAAN (JAN) – RB
  8  (Aspirant) Dhr. J.A. FES (HANS) – DJI
  9  Dhr. W.E. HATO (WENDELL) – DJI
 
 Arnhem :
 
 
  3  Dhr. J.W.A. de JONG (JAN) – OM
  4  Dhr. E.J. van der WAL (EVERT) – OM
  5  Mevr. F.J.H. FRITSEMA (ERICA) – DJI
  6  Dhr. J. MEULEMAN (JACQUES) – DJI
  7  Mevr. H.E.B.T. KELDERMAN (HENRIËTTE) – DJI
  8  Mevr. A.L. GUMBS (AISHEL) – DJI
       

Leeuwarden : 1  Dhr. E. IDEMA (EVERT) – DJI
  2
 
 
  3 Dhr. B.A. WESTRA (BRUGT ANNE) – CJIB
       

Den Bosch : 1 Dhr. J. van den BROEK (JAN) – DJI
  2  Dhr. P.A.M. KLOSTERMANN (PETER) – PA
       

 Den Haag : 1 Dhr. M. SCHOONBROOD (HENNY) – DJI
  2  Dhr. B.C. de BOER (BEN) – DJI
  3  Mevr. S. van der KAMP (SONJA) – RB
  4  Mevr. M. KÖMBE (MELEK) – OM
  5  Mevr. T.I. RAMDIEN (THELMA) – IND
  6  Dhr. R. BOOGERS (RAYMOND) – DJI
       
       
 


Sectiebesturen

Elke sectie kent een sectiebestuur. Het sectiebestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en meerdere bestuursleden.

 

Amsterdam

   
   
Bestuurslid   Mevr. W.S.M. SCHRÖER (MIRANDA)– OM
   

Arnhem

   
Bestuurslid  

Leeuwarden

Bestuurslid  

Den Bosch

Voorzitter– 
Secretaris– 
Penningmeester –
Bestuurslid Dhr. J.J.H. BEKERS (JACK)– OM

Den Haag

Voorzitter– 
Secretaris –– 
Penningmeester –– 
Bestuurslid   Mevr. D.W. VOSKUIJL (DANIELLE)– DJI
Bestuurslid   –– 
Bestuurslid –

Externe communicatie

1e aanspreekpunt
Voorzitter :
Dhr. MR. M.N.J. SMIT ( MARCEL )
Telefoon : 0655414368
E-mailadres : voorzitter@juvox.nl

2e aanspreekpunt
Mevr. S. VELDERS (Samantha)
Telefoon: 06-52753795
E-mailadres: s.velders@juvox.nl

 

|

Organogram