Over Juvox

Doelstellingen

 1. Justitievakbond Juvox stelt zich ten doel:
   
  • het behartigen van zowel de materiële en immateriële als de collectieve en de individuele belangen van zijn leden;
  • het bevorderen van de onderlinge band tussen zijn leden.


 2. Justitievakbond Juvox tracht dit doel onder meer te bereiken door:
   
  • het voeren van overleg met vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en/of van andere werkgevers;
  • het verlenen van diensten aan zijn leden;
  • het adviseren en voorlichten van zijn leden, het verzorgen van publicaties en het onderhouden van de website van Justitievakbond Juvox;
  • het ondersteunen en faciliteren van zijn leden;
  • het organiseren van activiteiten voor zijn leden;
  • zich aan te sluiten bij een centrale van verenigingen van ambtenaren.


 3. Justitievakbond Juvox is bevoegd om collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan.


 4. Justitievakbond Juvox kan een ander de bevoegdheid verlenen om namens hem collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan.


Hoofdbestuur

Voorzitter
Dhr. MR. M.N.J. Smit (Marcel)
Ambtenarencentrum | Ametisthorst 20 DEN HAAG | Postbus 93037, 2509 AA DEN HAAG | 0655414368 | voorzitter@juvox.nl |

Taken en Portefeuilles: Algehele leiding en woordvoering | Collectieve belangenbehartiging, waaronder Departementaal Georganiseerd Overleg J&V | Georganiseerd Overleg Raad voor de rechtspraak | Georganiseerd Overleg DJI | Platform Sector Overleg Rijk | Coalitie voor Veiligheid |

 

Vice voorzitter 

Mevr. N.M.G. Brazil- Hooijboer (Nicolette)
 0646427484 | n.brazil@juvox.nl |

Taken en Portefeuilles: Collectieve belangenbehartiging, waaronder Departementaal Georganiseerd Overleg J&V | Medezeggenschap | Juvox Academie | Pensioendeskundige overheid |

 

Penningmeester 
Dhr. F.J. Bos (Frank)
0651245203 | f.bos@juvox.nl |

Taken en Portefeuilles: Georganiseerd Overleg DJI | Individuele belangenbehartiging – coördinator | Bestuurlijke ondersteuning | ICT | Ledenadministratie | Juvox Academie

 

Secretaris 

Mevr. S. Velders (Samantha)
0652753795 | s.velders@juvox.nl |

Taken en Portefeuilles: Georganiseerd Overleg DJI | Communicatie | (Social)Media | Bestuurlijke Ondersteuning | Ledenwerving | Jong JUVOX | Redactie Magazine | Ledenadministratie | Woordvoering | 

 

Hoofdbestuurslid
Dhr. A. Kollau (Ad)
a.kollau@juvox.nl

Taken en portefeuilles: Bestuurlijke ondersteuning | Georganiseerd Overleg DJI | ICT | Pensioendeskundige overheid | Medezeggenschap | Individuele Belangenbehartiging |

 

Hoofdbestuurslid
Mevr. I. Peters (Ingrid)

i.peters@juvox.nl

Bestuurlijke ondersteuning | Individuele Belangenbehartiging | Departementaal Georganiseerd Overleg J&V | 

 

 

 

 

 


Vertegenwoordigers

Iedere locatie van Justitie en Veiligheid heeft eigen Juvox-vertegenwoordigers. Wij hebben ook nog vertegenwoordiger-vacatures!

Volgt binnenkort

Externe communicatie

1e aanspreekpunt
Voorzitter :
Dhr. MR. M.N.J. SMIT ( MARCEL )
Telefoon : 0655414368
E-mailadres : voorzitter@juvox.nl

2e aanspreekpunt
Mevr. S. VELDERS (Samantha)
Telefoon: 06-52753795
E-mailadres: s.velders@juvox.nl

Organogram