Juvox Magazine

Magazine 22 – maart 2019

Interview vertrouwenspersoon
Doorlichtingsonderzoek Rechtspraak
Ontslag op andere gronden
Marina Cremer Eindhoven stelt zich voor als aspirant-hoofdbestuurslid

Magazine 23 – juli 2019

Afscheid van bijna 100 jaar bestuurservaring
Dekkingsgraad ABP
De individuele belangenbehartigers van Justitievakbond Juvox stellen zich voor
Individueel Keuzebudget

Magazine 24 – november 2019

OnderzoekDJI,hoe veilig voel jij je op de werkvloer?
IndividueelKeuze Budget (IKB)
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Juridisch medewerkers rechtbanken teleurgesteld

Magazine 21 – november 2018

Interview met Harry Versteeg
De aspirant-hoofdbestuursleden stellen zich voor
Gezocht: redacteurs Juvox Magazine!