Veelgestelde vragen

Automatische inhouding contributie

U kunt via P-Direkt de werkgever vragen om een deel van uw salaris te gebruiken voor de inhouding van uw contributie. Hierdoor verloopt de betaling van de vakbondscontributie voortaan via de werkgever.

Instructie:

1. Log in, in het P-Direktportaal

2. Ga naar 'Financien en salaris'

3. Klik op: Inhoudingen en contributies

4. Klik op: Registreren

5. Vul de details van de aanvraag in.

 

Het formulier

"Is dit een eenmalige inhouding?" -> Nee

"Ingangsdatum" -> Klik op de maand en het jaartal wanneer het lidmaatschap ingaat.

"Einddatum" -> Om te garanderen dat uw lidmaatschap automatisch doorloopt is het handig om als einddatum het fictieve jaartal 9999 in te vullen. Hiermee voorkomt u een automatische stopzetting van de contributie en daarmee een stopzetting van het lidmaatschap. Goed om te weten: bij uit diensttreding of pensionering stopt de inhouding automatisch. U kunt ook altijd handmatig de contributie stopzetten in P-Direkt. 

P-Direkt

Wij hebben kennisgenomen van uw opmerking aan de Kennisbank over het feit dat het mailadres contactcenter@p-direkt.minbzk.nl de melding "onbestelbaar" geeft als u het gebruikt.
U kunt in dit geval inderdaad het gangbare mailadres gebruiken contactcenter@p-direkt.nl of even telefonisch contact opnemen met P-Direkt.

Verkiezingen

Hij die optreedt ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij komt had moeten aftreden.

De leden van de ondernemingsraad treden om de drie jaren tegelijk af. Zij zijn terstond herkiesbaar.

Wanneer een lid van de ondernemingsraad ophoudt in de onderneming werkzaam te zijn, eindigt van rechtswege zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad.

De leden van de ondernemingsraad kunnen te allen tijde als zodanig ontslag nemen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter en aan de ondernemer.

Lidmaatschap

Voor het stopzetten van de contributie-afdracht is het van belang dat je zelf de salarisadministratie opdracht geeft geen contributie meer in te houden. Justitievakbond Juvox kan dit niet voor je doen en heeft hierop geen invloed.
Wat moet je hiervoor doen?

Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord in het P-Direktportaal. Ga vervolgens naar Financiën>Salaris>Inhoudingen en contributies. Daarna kun je op een formulier aangeven dat je de contributie wilt beëindigen. Heb je geen toegang meer tot het P-Direktportaal, dan kun je contact opnemen met de helpdesk van het P-Direktportaal. Het telefoonnummer vind je onderaan je salarisstrook.

Wanneer wij geen contributie meer ontvangen via P-Direkt, krijg je automatisch een schrijven van de ledenadministratie. Zodra je dit schrijven hebt ontvangen kun je zelf de contributie maandelijks overmaken naar; Factuuradres : IBAN NL67INGB0004895374 t.a.v. Penningmeester Justitievakbond Juvox Ametisthorst 20, 2592 HN Den Haag Onder vermelding: contributie van de betreffende maand.