Locaties DJI

 
Locaties - Gevangeniswezen / Vreemdelingenbewaring
Gevangeniswezen
Justitieel Complex Schiphol 
Justitieel Complex Zaanstad 
Justitieel Complex Zeist 
Justitieel Complex Vlissingen 
PI Achterhoek Zutphen 
PI Almelo
PI Alphen ad Rijn
Locatie Eikenlaan
Locatie Maatschapslaan
PI Arnhem
PI Dordrecht
PI Grave 
PI Haaglanden 
PI Heerhugowaard 
PI Krimpen ad Ijssel
PI Leeuwarden
PI Lelystad
PI Middelburg
PI Nieuwegein
PI Sittard
PI Ter Apel
PI Nieuwersluis
PI Vught
PI Zwolle 
PI Zuid-Oost 
Locatie Roermond
Locatie Ter Peel 
PI Rotterdam 
Locatie De Schie 
Locatie Hoogvliet
PI Veenhuizen 
Locatie Esserheim
Locatie Norgerhaven
Locatie Klein Bankenbosch
Vreemdelingenbewaring
Detentiecentrum Rotterdam 
 
 
Locaties - Forensische Zorg / Justitiële Jeugdinrichtingen
Forensische Zorg
FPC Oostvaarderskliniek
CTP Veldzicht 
Rijksjeugdinrichtingen (RJJI)
RJJI de Hartelborgt
RJJI de Hunnerberg
RJJI Den Hey-Acker
 
 
Landelijke diensten
Dienst Vervoer en Ondersteuning 
District Noord
District Zuid/West
District Zuid
District Midden
District Noord/West
District Landelijke Eenheid
Hoofdkantoor Assen 
Shared Service Center DJI 
SSC DJI Den Haag 
SSC DJI Veenhuizen 
Justitiele informatiedienst 
Dienst Geestelijke Verzorging
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)
Opleidingsinstituut DJI (OIDJI)