Locaties Openbaar Ministerie

 
SG Cluster
Directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ)
Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)
Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA)
Directie Bestuursondersteuning (DBO)
Afdeling Advies
Afdeling Managementondersteuning en Bedrijfsvoering (M&B)
Bureau Protocol en Evenementen (BP&E)
Directie Communicatie (DCom)
Directie Innovatie, Kennis en Strategie (IKS)
Bureau Adviescollege Verloftoetsing tbs (BAVT)
 
 
Directoraat-generaal Straffen en Beschermen
Directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
Directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
Directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)
 
 
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Directie Rechtsbestel (DRb)
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden (DJOA)
Directie Veiligheid en Bestuur (DVB)
Directie Strafrechtketen (DSRK)
 
 
Directoraat-Generaal Migratie (DGM)
Directie Migratiebeleid (DMB)
Directie Regie Migratieketen (DRM)
Adviesraad Migratie (AM)
 
 
College van procureurs-generaal (OM)
 
 
Arrondissementsparket
Noord-Nederland
Oost-Nederland
Midden-Nederland
Noord-Holland
Amsterdam
Den Haag
Rotterdam
Zeeland-West-Brabant
Oost-Brabant
Limburg
 
 
Landelijke onderdeel
Landelijk Parket (LP)
Functioneel Parket (FP)
Parket Centrale Verwerking OM 
 
 
Ressortsparket
Amsterdam
Arnhem-Leeuwarden
Den Haag
‘s-Hertogenbosch
 
 
Parket-Generaal
 
 
IVOM, Informatievoorziening OM
 
 
DVOM, Dienstverleningsorganisatie OM