Locaties Rechtspraak

 
Rechtbanken
Rechtbank
Rechtbank Amsterdam
Rechtbank Den Haag
       Locatie Den Haag
Locatie Gouda
Locatie Leiden
Rechtbank Gelderland
Locatie Arnhem
Locatie Zutphen 
Apeldoorn
Nijmegen
Rechtbank Limburg
Maastricht
Roermond
Rechtbank Midden-Nederland
Lelystad
Utrecht
Almere
Amersfoort
Rechtbank Noord-Holland
Locatie Appelaar
Locatie Jansstraat
Alkmaar
Haarlemmermeer (zittingslocatie)
Zaanstad (zittingslocatie)
Rechtbank Noord-Nederland
Assen
Groningen
Leeuwarden
Rechtbank Oost-Brabant
s-Herthogenbosch (Paleis van Justitie)
Eindhoven (gerechtsgebouw)
Rechtbank Overijssel
Almelo
Zwolle
Enschede
Rechtbank Rotterdam
Rotterdam
Dordrecht
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Locatie Breda
Locatie Middelburg
Locatie Tilburg
Locatie Bergen op Zoom
 
 
Gerechtshoven
​​Gerechtshof Amsterdam
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Gerechtshof Den Haag
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 
 
Bijzondere colleges
Hoge Raad der Nederlanden
CRvB Centrale Raad van Beroep
CBb College van Beroep voor het bedrijfsleven
 
 
Landelijke diensten
Rvdr Raad voor de rechtspraak
​LDCR Landelijk Dienstencentrum
IVO Rechtspraak
SSR Studiecentrum Rechtspleging