Over Esther Boes

 

Over Esther

Na mijn studie (strafrecht en E-law) aan de Universiteit van Leiden ben ik als jurist gaan werken op de rechtbank Noord-Holland alwaar ik nu al zo een 21 jaar werk. Naast het primaire proces ben ik appellencoördinator, zit ik in de ondernemingsraad en ben ik – vandaaruit - afgevaardigde in de centrale ondernemingsraad COR).

De COR is het gezamenlijke medezeggenschapsorgaan voor alle medewerkers bij de gerechten in Nederland en de landelijke diensten die onder de Raad voor de rechtspraak sorteren. Op deze manier ben ik niet alleen op de hoogte van wat er lokaal binnen mijn gerecht, maar ook wat er landelijk speelt.  

Binnen het bestuur van Juvox kan ik mijn brede kennis en praktijkervaring goed inzetten. Ik vertegenwoordig de leden van Juvox in het Georganiseerd Overleg met de Raad en voer het overleg met de vakcentrales. Tijdens het overleg met de vertegenwoordigers van Juvox ontvang ik veel input van onze achterban welke ik in voornoemde overleggen aan de orde stel. De achterban kan op deze wijze zijn stem laten horen en een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen binnen de organisaties. En daar ga ik voor!

 
foto-esther