Over Roy Boots

Over Roy

Sinds 2020 ben ik werkzaam bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen als Penitentiair Inrichtingswerker (PIW-er).

Mijn professionele reis, vanaf mijn eerste dagen op de hotelschool tot mijn huidige rol als bestuurslid bij Juvox en PIW-er wordt gekenmerkt door het streven naar diverse ervaringen in verschillende werkvelden. Ik geloof in het belang van hands-on ervaring om de ins en outs van het vak te begrijpen.

Na mijn periode op de hotelschool, begon ik mijn carrière in de hotelindustrie, waar ik waardevolle ervaring opdeed bij de Holland America Line, en mijn wereldreis begon. Tijdens mijn werk verwierf ik internationale operationele ervaring in complexe cruise hoteloperaties, variërend van Alaska, de Verenigde Staten, Canada tot Australië. Na enkele jaren op zee keerde ik terug naar Nederland, waar ik mijn interesse ontdekte in de wereld van het gevangeniswezen bij DJI.

Het gevangeniswezen blijft voor mij altijd intrigeren, het is constant in ontwikkeling is. Regels veranderen, mensen komen en gaan, en daarom ben ik nog steeds niet uitgekeken en wil ik blijven leren. Dit heeft geleid tot het volgen van Hbo-opleidingen en het opdoen van werkervaring op dit gebied. Momenteel volg ik nog de opleiding Bestuurskunde, hetgeen voor mij in de functie binnen de vakbond van grote toegevoerde waarde is.

 Gezien mijn jonge leeftijd ben ik voor Juvox ook portefeuillehouder van de Commissie Jong Juvox. Vanuit mijn functie binnen DJI  ben ik ambassadeur van de JenV Klussenbank, waar ik collega's ondersteun bij mobiliteitsvraagstukken en als trotse mentor mijn kennis deel om anderen te helpen groeien. Uit het enthousiasmeren en helpen van jongeren haal ik energie. Maar ondanks mijn jonge leeftijd heb ik ook interesse voor en mij ook verdiept in het pensioen!  Hiervoor heb ik een opleidingstraject gevolgd en volg ik elke ontwikkeling om zo mijn kennis te verbreden voor jong en oud!

Binnen het bestuur van Juvox probeer ik jongeren te enthousiasmeren om lid te worden, hun belangen effectief te behartigen aan de overlegtafels en collega's te helpen bij hun mobiliteitsvraagstukken door actief kansen aan te dragen!

Functie: Penitentiair Inrichtingswerker (PIW-er), aspirant Hoofdbestuurslid Juvox, Lid VCP Young Professionals, Lid Young CMHF, Ambassadeur JenV Klussenbank

Expertise: Cao-Rijk, ledenwerving, financiën, gedragsbeheersing

 
 
Den Haag